uvádza...
13. logistický kongres SLOVLOG, 3.–4. októbra 2019

Program

Aktuálne témy, inšpirujúce prezentácie, top rečníci...
Spoločný program
03. 10. 2019
Autolog
03. 10. 2019
Retailog
03. 10. 2019
Translog
03. 10. 2019
2. KONGRESOVÝ DEŇ
04. 10. 2019
08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 12:00

Spoločný dopoludňajší program

Úvodné slovo

Řečník 2019

Inšpirujúca úvodná prezentácia

XXX

Řečník 2019
10:00 - 10:30

Kavová prestávka

Praktická prezentácia alebo prípadová štúdia

Řečník 2019

Dopoludňajšia panelová diskusia

Slovensko na geografickej križovatke Európy

 • Aký je potenciál Slovenska stať sa križovatkou európskej logistiky?
 • Budú kľúčové východo-západné trasy, ako napríklad Nová hodvábna cesta, prechádzať cez Slovensko, alebo bude Slovensko obídené a ponechané v stojatých vodách európskej dopravy a logistiky?
 • Robí vláda dosť na to, aby posilnila pozíciu Slovenska v oblasti európskej logistiky?
 • Ako vidia kľúčoví hráči na trhu šance, že sa Slovensko stane križovatkou európskej logistiky?
 • Čo to bude znamenať pre slovenské logistické a dopravné spoločnosti?
Dana Meager, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Martin Baláž, Prologis
12:00 - 13:30

Obed a BizLOG

13:30 - 16:00

Popoludňajšie workshopy

AUTOLOG

TRANSLOG

RETAILOG

16:00 - 16:30

Kavová prestávka

16:30 - 18:00

Spoločný podvečernej program

Quo vadis Slovensko:
Výzvy a perspektívy

Ako je na tom slovenská ekonomika?

 • Slabé a silné stránky
 • Dvojitá pasca a ako z nej uniknúť:
  • pasca populizmu a extrémizmu
  • pasca stredných príjmov
 • Potrebné reformy:
  • reforma verejných financií
  • reforma verejnej správy a verejných služieb
  • reforma podnikateľského prostredia
  • reforma vzdelávania, vedy a výskumu
Ivan Mikloš

Popoludňajšia panelová diskusia

Ekonomické vízie a uhly pohľadu na budúci vývoj logistiky na Slovensku

 • Možnosti investícií do nových logistických riešení, versus interná ekonomická situácia spoločností
 • Priemyselné odvetvia, ich vývoj vzhľadom k ekonomickej situácii, leaders a followers v náväznosti k logistickým projektom
 • Ekonomické dopady Brexitu v logistike a v priemyselnej výrobe
 • Ekonomická prevádzka logistických centier, úsporné riešenia, nové technológie
 • Demografická situácia a vývoj disponibility zamestnancov v Európe
 • Vplyvy, ktoré môžu zmeniť ekonomický rozvoj
Ivan Mikloš
18:00 - 24:00

Logistický Business Mixer

AUTOLOG

RETAILOG

TRANSLOG

SEELOG

Alza.sk – Logistické centrum Senec