uvádza...
13. logistický kongres SLOVLOG, 3.–4. októbra 2019

Program

Aktuálne témy, inšpirujúce prezentácie, top rečníci...
KONFERENČNÝ DEŇ
03. 10. 2019
KONFERENČNÝ DEŇ
04. 10. 2019

Quo vadis Slovensko: Výzvy a perspektívy

XXX

Ivan Mikloš
18:15 - 24:00

Logistický Business Mixer

Přednáška 2019-1

Přednáška 2019-1

Řečník 2019