uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Program

Aktuálne témy, inšpirujúce prezentácie, top rečníci...

Kliknutím na záložky zobrazíte rôzne časti programu. Ak to nefunguje, je to preto, že ste nepovolili všetky súbory cookie. Kliknite prosím na ikonu v ľavej dolnej časti obrazovky a povoľte všetky súbory cookie.

1. KONGRESOVÝ DEŇ
23. 11. 2023
2. KONGRESOVÝ DEŇ
24. 11. 2023
8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov

9:00 – 12:30

Spoločný dopoludňajší program / Sála WALDORF

Úvodné slovo

Jindřich Kadeřávek, Element Logic
Miroslav Vajda, Jungheinrich
Péter Vörös, HOPI SK
Tatiana Koššová, ATOZ Group
Jeffrey Osterroth, ATOZ Group
Branislav Jendek, 108 Agency

Kolízia intelektu: Súboj medzi umelou inteligenciou a ľudskou bytosťou

Tento diskusný duel sa zameria na vzájomné pôsobenie a dopady, ktoré má rýchly rozvoj umelej inteligencie na naše spoločnosti a ľudskú identitu. 

Pozrieme sa na etické otázky, ktoré sa týkajú uplatnenia AI v rôznych oblastiach nášho života, a to vrátane pracovného prostredia, zdravotníctva, umenia a ďalších. Uvedieme príklady, ako AI mení priemysel, služby a výskum, rovnako ako situácie, kedy je ľudská kreativita, empatia a rozpoznávanie vzorcov stále nenahraditeľnými schopnosťami. Diskutované budú rôzne perspektívy na budúcnosť tohto vzťahu medzi umelou inteligenciou a ľudskými bytosťami. Cieľom je podnietiť úvahy o tom, ako môžeme efektívne integrovať rastúci vplyv umelej inteligencie do našich životov a spoločnosti bez toho, aby sme stratili dôležité aspekty ľudského intelektu a ľudského spojenia. 

Martin Spano, počítačový vedec a futurista
Tatiana Koššová, ATOZ Group

Využitie digitalizácie a AI pre zlepšenie efektivity globálneho dodávateľského reťazca spoločnosti Lenovo

V tejto prezentácii sa ponoríme do dynamického sveta globálneho dodávateľského reťazca spoločnosti Lenovo. Lenovo je #1 výrobca PC na svete ale aj v regióne EMEA. Spoločnosť plánuje investovať ďalšiu 1 miliardu USD v priebehu nasledujúcich troch rokov do AI. Táto značná investícia je určená na urýchlenie nasadenia AI v globálnom prostredí, so zameraním na využitie zariadení AI, infraštruktúru a inovatívne riešenia.

Pre Lenovo a jeho Oddelenie logistiky slúži digitalizácia ako základný pilier, na ktorom stavia aplikáciu a využitie AI. Dozvieme sa o úspešne implementovanej robotickej automatizácii rutinných procesov v logistike, AI prognózovania, ktoré spôsobilo výraznú optimalizáciu logistických kapacít a nástrojoch na udržanie funkčnosti a odolnosti logistickej siete, ktoré sa stali kľúčovými pre každodenné operácie.

Lenovo neustále skúma nové príležitosti v oblasti logistiky. Od technológie Digital Twin, ktorá poskytuje zrkadlo operácií v reálnom čase, až po Big Data Warehousing, ktorý im umožňuje robiť rozhodnutia založené na presných údajoch. Dozvieme sa, ako Lenovo formuje odvetvie, podporuje efektivitu a nanovo definuje budúcnosť riadenia dodávateľského reťazca.

Ivana Baňáková, Lenovo Slovakia
10:40 – 11:10

Dopoludňajšia kávová prestávka

Panelová diskusia: Výzvy a synergie: človek verzus umelá inteligencia v kontexte HR

Adaptácia automatizácie a AI si vyžaduje niekoľko kľúčových faktorov, a to predovšetkým vzdelávanie a odbornú prípravu. Je Slovensko pripravené investovať do vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily, aby zabezpečilo dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú schopní pracovať s automatizovanými systémami a technológiami? Adaptácia automatizácie v logistike nemusí viesť k stratám pracovných miest, ale môže sa skôr posunúť dôraz na vyššiu úroveň kvalifikácie, zvyšovanie produktivity a vytváranie nových pracovných príležitostí v oblastiach ako je riadenie, analýza údajov a implementácia technológií. Ako sa zmeny v technológii a automatizácii dotýkajú pracovnej sily v logistike a aký je vzťah medzi ľuďmi a AI v tejto oblasti? Vzhľadom na narastajúcu úlohu AI v logistike je potrebné investovať do odbornej prípravy pracovníkov. Ľudia musia získať nové zručnosti a znalosti v oblasti technológií, spracovania údajov, riadenia AI systémov a využívania ich potenciálu v logistických operáciách.

Moderátorkou panelovej diskusie bude Ivana Molnárová, CEO Alyra, bývalá CEO Profesie.

Ivana Budinská, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Martin Zahradnik, Dedoles
Ivana Molnárová, Alyra
Veronika Bezáková, Alza.sk
Péter Vörös, HOPI SK
Ivan Pastier, CTP Slovakia
12:10 – 13:40

Obed a BizLOG / Sály ASTORIA + EMBASSY + CONRAD

13:40 - 15:20

Doprava a špedícia / ZADNÉ FOYER

Situácia na slovenskom trhu

Výkony v nákladnej i osobnej cestnej doprave klesajú, zmenšuje sa veľkosť slovenských flotíl. Prečo vidíme tieto negatívne trendy? Aké krátkodobé a aké dlhodobé opatrenia a kroky je potrebné prijať, aby sa situácia u slovenských dopravcov zlepšila. Aké sú možné riešenia nedostatku vodičov na Slovensku? Čo spôsobí tlak na nízkoemisnú nákladnú dopravu a ako ďalej v otázke ekologizácie flotíl. Existuje alternatíva ambicióznym zámerom Bruselu v zavádzaní nových technológií? Digitalizácia a automatizácia v doprave je príležitosťou a rizikom zároveň. Na jednej strane je príležitosť v posilnení bezpečnosti, zrýchlení finančných tokov a lepšom dohľade nad dodržiavaním pravidiel na trhu, na druhej strane hrozí riziko neprimeraných zásahov štátu a vplyv na konkurencieschopnosť pri nerovnakom prístupe štátov. 

Pavol Piešťanský, ČESMAD Slovakia

Navigácia k úsporám inovácie v rozvoze last mile delivery

Spoločnosť HORTI je významným aktérom v oblasti dovozu, balenia a distribúcie čerstvého ovocia a zeleniny na trhu. Okrem toho si zachovala aj trvalý záujem o vlastnú výrobu kvasenej kapusty prostredníctvom pestovania hlávkovej kapusty. Zakladá si na kvalite a inováciách vo svojom odvetví a je hrdá na to, že prispieva k zlepšeniu dostupnosti čerstvého ovocia a zeleniny pre spotrebiteľov ako firmy, tak aj konečných spotrebiteľov. Prezentácia odkryje ako úspešne firma HORTI využíva moderné technológie a optimalizáciu rozvozu na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti a na dosiahnutie významných úspor v nákladoch na dopravu.

Martin Godora, HORTI
Viktor Balog, Rinkai

Panelová diskusia: Budúcnosť dopravy: trendy a výzvy v doprave a špedícií

Umelá inteligencia (AI) má potenciál zmeniť spôsob, akým sa doprava organizuje a riadi. AI umožňuje vývoj autonómnych vozidiel, ktoré sú schopné samostatne riadiť a navigovať. Predmetom diskusie sa stanú autonómne vozidlá, prediktívna údržba, riadenie dopravy aj personalizované dopravné služby. Nevyhneme sa ani pálčivej téme alternatívnych palív. Porovnáme výhody a nevýhody elektromobilov, vodíkového pohonu, biopalív a to všetko s dôrazom na potrebu budovania infraštruktúry. V tejto sekcii sa taktiež zameriame na obmedzenia a hrozby, ktoré sú postavené pred dopravu a špedíciu a ako túto situáciu zvládnuť.

Čo robiť, keď chýbajú vodiči? Ako reagovať na rastúce prepravné náklady? Ako optimálne pracovať s dopravcami? Je lepšia vlastná, alebo externá doprava? Ako prepravovať tovar svetom so stále viac prekážkami?

Moderátorom panelovej diskusie bude Vladimír Maťo, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky.

Jozef Holota, AGRANA Beteiligungs AG, Slovenské cukrovary
Kamil Ďuračka, PTV Logistics
Petra Janšíková, C&T
Tomáš Panenka, ROHLIG SUUS Logistics CZ+SK
Vladimír Maťo, ATOZ Group
13:40 - 16:00

Skladovanie a development / Sála WALDORF

Využitie 2D kódov v procesoch vysledovateľnosti a logistiky

2D kód je dvojrozmerný kód so schopnosťou uchovávať ďalšie informácie nad rámec základnej identifikácie produktu, momentálne realizovanej EAN kódmi. Použitie dodatočných údajov v 2D kódoch môže byť kľúčovým nástrojom na riešenie mnohých obchodných problémov a dosiahnutie prínosov, ktoré 2D kódy všetkým zainteresovaným stranám prinášajú.

2D kódy umožňujú zakódovať aj rôzne dodatočné údaje o výrobku alebo logistickom balení. To je dôležité najmä v potravinárskom alebo zdravotníckom priemysle, kde je spätná vysledovateľnosť nevyhnutnosťou najmä v prípade stiahnutia výrobku z predaja a distribúcie. 2D kódy zároveň pomáhajú optimalizovať skladovacie procesy a znižujú riziko chýb pri manipulácii s tovarom.

Prezentácia je zameraná na využitie štandardov GS1 v oblasti logistiky a vysledovateľnosti prostredníctvom 2D kódov v spoločnosti PRETOLOG. Ukážeme si, ako efektívne sa 2D kódmi môže označiť produkt, skupinové balenie alebo samotná paleta a aký to má vplyv na automatizáciu celého procesu.

Ladislav Funtík, PRETOLOG
Peter Kolarovszki, GS1 Slovakia

Využitie a rozvoj kolaboratívnej technológie v oblasti copackingu

Začiatkom roka 2022 spoločnosť HOPI Holding spustila projekt postupnej automatizácie v rámci copackingových služieb pomocou kolaboratívnych robotov s rôznou kapacitou a dosahom. Po prvých dvoch úspešných implementáciách v Klášterci a Strančiciach sa na HOPI Holding obrátil partner AD Fine Dine s požiadavkou na vypracovanie štúdie zameranej na optimalizáciu ich stávajúceho procesu pomocou využitia kolaboratívnej technológie. Dozvieme sa, aké výzvy sa objavili pri začiatkoch implementácie týchto technológii, dopady na stávajúce procesy a ďalšie možnosti využitia do budúcnosti. 

Jan Ječmínek, AD FineDine
Martin Košč, HOPI Holding

Ako môže Li-ion technológia pomôcť naplniť stratégiu udržateľnosti?

Napĺňanie cieľov udržateľného rastu prináša viaceré výzvy. Ako môže nasadenie modernej Li-Ion technológie, unikátnych produktov rady POWERLiNE s certifikátom Zero Emission a presadzovanie princípu udržateľného rastu a ekologickej zodpovednosti v strategickom partnerstve s dodávateľom manipulačnej techniky pomôcť k naplneniu týchto náročných cieľov?  

Ivan Kozmon, DHL Supply Chain Slovakia
Pavol Weisenpacher, Jungheinrich

Revolučná inovácia – implementácia automatizovaných sortírovacích robotov 

Packeta je digitálna e-commerce platforma, ktorá udáva trendy v logistike. Vznikla s cieľom zjednodušiť e-shopom prepravu tovaru k zákazníkom. Dnes poskytuje riešenia pre prepravu zásielok do celého sveta. Krédom Packety je rýchle a pohodlné vyzdvihovanie zásielok bez čakania. To umožňuje nielen široká sieť výdajných miest, ale aj technológie použité pri spracovaní jednotlivých zásielok. V roku 2022 Packeta implementovala sortírovacie riešenie v podobe automatizovaných samostatne sa pohybujúcich sortírovacích robotov na ploche 2 x 10.000m² vo svojich distribučných centrách v Prahe Štěrboholy a Praha Rudná. Náš robot na triedenie balíkov je revolučnou inováciou, ktorá šetrí ľudskú prácu a čas. Robot unesie až 15kg balík a za jedno 10 minútové nabitie roztriedi a rozdistribuje zásielky nepretržite až 2 hodiny. V porovnaní s predchádzajúcim modelom, kde zásielky triedili ľudia, roboty dokážu spracovať až dvojnásobok zásielok za hodinu. Toto prinieslo výrazné zvýšenie efektivity. Pre úspešnosť tohto riešenia plánujeme rovnakú implementáciu aj v ďalších depách na Slovensku. 

Ondřej Hronček, Packeta
Ivan Moderdovský, PRINTEC Slovakia

Sťahovanie zákazníka v rámci logistického parku pri zachovaní plynulej prevádzky

dm drogerie markt je významný medzinárodný maloobchodný predajca drogérie a kozmetiky a zároveň dlhodobý zákazník developera Prologis. V Prologis Park Bratislava sídli už od roku 2009, keď si prenajal 10 000 metrov štvorcových skladovacích priestorov. Odvtedy Prologis pre dm drogerie markt postupne sprístupnil približne 18 000 metrov štvorcových v dvoch budovách. Situácia v oblasti skladovania, logistiky a maloobchodu sa však dramaticky zmenila a zákazník potreboval nové priestory, ktoré zodpovedajú jeho vedúcemu postaveniu na trhu. Preto v roku 2022 Prologis pre dm drogerie markt postavil novú budovu na mieru s rozlohou 30 000 metrov štvorcových, vrátane 3 000 metrov štvorcových kancelárskych priestorov. Hala bola navrhnutá a konštruovaná podľa špecifických potrieb zákazníka so špeciálnym zameraním na reguláciu teploty. Pri sťahovaní do nového skladu, ktorý je pripravený na implementáciu komplexných automatizačných riešení, poskytoval Prologis zákazníkovi plnú súčinnosť, aby celý proces neovplyvnil jeho logistickú prevádzku.

Jakub Randa, Prologis
Miroslav Klena, dm drogerie markt Slovensko

Panelová diskusia: Skladovanie v digitálnej ére alebo ako vývoj mení pravidlá

Sekcia ponúkne vhľad na trh priemyselných nehnuteľností. Ako nedostatok skladových priestorov ovplyvnil nájomné a služby, ktoré vlastníci budov ponúkajú? Bude sa stavať viac, alebo menej skladov? Ktoré lokality sú aktuálne najzaujímavejšie? Budúcnosť skladovania a developmentu prináša mnoho inovácií a trendov, ktoré transformujú spôsob, akým sú skladovacie priestory navrhované, riadené a využívané. Aspektami, ktoré ovplyvňujú budúcnosť skladovania a developmentu sú automatizácia a robotika, IoT a senzorika, cloudové skladovanie, či inteligentné skladové systémy. A v neposlednej rade je to využitie energeticky úsporných technológií, recyklácia materiálov, minimalizácia odpadu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Tieto trendy a inovácie v skladovaní a developmentu smerujú k zvýšenej efektivite, flexibilite, presnosti a udržateľnosti. Ich využitie umožňuje optimalizáciu skladovacích operácií, lepšie riadenie zásob a zlepšenie celkovej výkonnosti dodávateľského reťazca. 

Moderátorom panelovej diskusie bude Patrícia Jakešová.

Martin Poláček, Muziker
Alexandra Gačevičová, BHM Group
Jindřich Kadeřávek, Element Logic
Patricia Jakešová
Branislav Jendek, 108 Agency
13:40 - 16:00

Ľudské zdroje / Sála PARIS

Umelá inteligencia ako partner ľudských zdrojov

V popoludňajšom bloku pre manažérov ľudských zdrojov z logistiky a dopravy budeme diskutovať o aktuálnych témach na trhu práce v logistike. Ako budú firmy odolávať tlaku na zvyšovanie miezd v dôsledku vysokej inflácie? Ako ovplyvňujú automatizácia a digitalizácia prácu v logistike? Umelá inteligencia prináša logistike a doprave mnohé výhody a je neoddeliteľnou súčasťou logistiky a dopravy v 21. storočí. Pri okrúhlom stole budeme diskutovať o tom, ako sa prispôsobiť tejto zmene, aké sú výzvy a príležitosti, ktoré prináša umelá inteligencia, a aké sú najlepšie príklady a osvedčené postupy z praxe. Moderátorom bude Roman Molek zo spoločnosti TRANSEARCH International.

Roman Molek, Transearch International
16:00 – 16:30

Popoludňajšia kávová prestávka

16:30 - 18:00

Spoločný popoludňajší program / Sála WALDORF

Ekonomický vývoj a aktuálne výzvy

Ekonomická aktivita po prepuknutí vojenskej invázie na Ukrajine spomalila, u našich európskych partnerov sme zaznamenali dokonca aj recesiu. Napriek tomu slovenské hospodárstvo rastie a nezamestnanosť klesla blízko historického minima. Hrozí ešte Slovensku recesia? Budú mať slovenskí zamestnávatelia dostatok pracovnej sily a aký dopad môže mať nevyhnutná konsolidácia vysokého deficitu?

Matej Horňák, Slovenská sporiteľňa

Ekonómia logistiky: medzi inováciami a efektívnosťou

Panelová diskusia o efektivite, inováciách a budúcnosti dodávateľských reťazcov je zameraná na kľúčové otázky spojené s logistikou v ekonomickom kontexte. Aké sú aktuálne výzvy a trendy v oblasti dodávateľských reťazcov? Aký vplyv majú moderné technológie, zelená logistika, e-commerce a globalizácia na stratégiu dodávateľských reťazcov? Aká je úloha dátových analýz a umelej inteligencie v optimalizácií skladovania, prepravy a distribúcie tovaru? Majú investície do automatizácie a robotizácie z ekonomického pohľadu vždy len kladné znamienko? Predmetom diskusie budú aj stratégie a opatrenia, ktoré môžu firmy prijať na zníženie logistických nákladov a minimalizáciu negatívneho vplyvu na cenovú stabilitu. 

Moderátorom panelovej diskusie bude Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľni.

Gabriela Nastišinová, BILLA
Matej Horňák, Slovenská sporiteľňa
Patrik Křižanský, Slovenská asociácia pre elektromobilitu
Tadeáš Kos, FM Logistic
Erik Ivaničko, Panattoni
Jakub Pelikán, Mountpark
Marián Jančík, Jungheinrich
18:00 – 23:00

Večerný program

Logistický Business Mixer

Po skončení kongresového programu čaká profesionálov Logistický Business Mixer, obľúbený vrchol kongresového dňa. Je to vhodné miesto na nadviazanie nových obchodných kontaktov či posilnenie existujúcich. Účastníci kongresu sa môžu tešiť na pivnú degustáciu spoločnosti Plzeňský Prazdroj, ale aj na miešané drinky od spoločnosti Karloff (Tatra Tea) či skvelú živú hudbu.

10:00 – 12:00

SEELOG

Prehliadka nového logistického centra spoločnosti Continental v Bernolákove

Z distribučného centra sú pneumatikami zásobovaní zákazníci z 12 krajín strednej a východnej Európy už druhým rokom. Na ploche takmer 60-tisíc metrov štvorcových je uložených viac ako 600-tisíc pneumatík. Continental vybudoval nové distribučné centrum v Bernolákove neďaleko Bratislavy pre výhodnú polohu priamo pri diaľnici D1. 

Na 56 rampách pre nakládku a vykládku môže byť denne obslúžených viac ako 60 kamiónov. Vďaka tomu môže byť zo skladu expedovaných viac ako 30-tisíc pneumatík z ponuky koncernu Continental denne. Continental sa v oblasti výroby pneumatík radí medzi technologických lídrov a ponúka širokú škálu produktov pre osobné, nákladné vozidlá a jednostopové vozidlá značiek Continental, Uniroyal, Semperit, Barum, Matador, General Tire a ďalších. Zároveň výrobné portfólio spoločnosti zahŕňa aj pneumatiky pre priemyselné a poľnohospodárske využitie. Slovenskú republiku zastupujú výrobné závody Púchov, Zvolen a Dolné Vestenice. 

Exkurziu povedie Miroslav Mituník, Team Lead, Regional Inventory & Logistics RDC Bratislava / SCM HUB Púchov 

Podrobnosti návštevy: 

 • Čas návštevy je 10:00 – 12:00 
 • Skupina max 20 osôb  
 • Skupina bude mať odborný výklad v slovenskom jazyku 
 • Pracovné topánky a vesty podmienkou, prilby budú poskytnuté
 • Vlastná doprava, príjazd cca 10 minút pred začiatkom – mapka bude zverejnená 
 • Parkovanie priamo pri sklade
 • Počas návštevy skladu nie je povolené fotografovanie ani nahrávanie videa
 • Účastníkov návštevy prosíme, aby pri vstupe do skladu odovzdali svoje mobilné telefóny do špeciálneho boxu, ktorý im bude po skončení prehliadky vrátený.

Miroslav Mituník, Continental Tires

Exkurzia centrálneho skladu NAY: AutoStore – Oddelenie internetových objednávok

Pre maloobchodného predajcu elektroniky Nay implementovala spoločnosť Element Logic riešenie automatizovaných skladov. Využila na to osvedčený systém AutoStore, ktorého nasadenie prinieslo skupine Nay až štvornásobnú úsporu skladovej plochy a tiež zvýšil rýchlosť vychystania objednávok a zásobovania predajní. 

Celý systém bol spustený začiatkom roku 2023. Technológiu pre automatizáciu centrálneho skladu spoločnosti Nay na Slovensku poskytla česká pobočka nórskeho Element Logic, dodávateľa automatizovaných skladových riešení AutoStore. 

Sklad s rozlohou 30.000 m² sa nachádza v Prologis Parku v Senci neďaleko Bratislavy a zabezpečuje zásobovanie pre zákazníkov a predajne Nay na Slovensku a predajne Electro World v Česku. Automatizované riešenie skladu drobných dielov dopĺňa robotické vychystávanie. 

V počiatočnej fáze sa spoločnosť Nay rozhodla zatiaľ investovať do projektu automatizovaného riešenia nižšej jednotky miliónov eur. AutoStore má zo začiatku 20.000 binov (skladovacích zásobníkov) na ploche 600 m², ktoré dokážu uskladniť až cez 30.000 SKU (stock keeping units). 

Za pomoci 26 robotov a 4 univerzálnych karuselových portov sa zvýši efektívnosť práce až trojnásobne.  

Exkurziu povedie Vladimír Krasický a Zoltán Süll.

Podrobnosti návštevy: 

   • Čas návštevy je 10:00 – 12:00 
   • Skupina max 15 osôb  
   • Skupina bude mať odborný výklad v slovenskom jazyku 
   • Pracovné topánky a vesty podmienkou  
   • Vlastná doprava, príjazd cca 10 minút pred začiatkom – mapka bude zverejnená 
   • Príjazd

   • Parkovanie

Zoltán Süll, NAY
Vladislav Krasický, Nay

Exkurzia centrálneho skladu dm drogerie markt v Senci

Centrálny sklad dm drogerie markt s rozlohou 33 458 m² bol otvorený v roku 2022. Nachádza sa v logistickom parku Prologis v Senci. Nová hala má takmer dvojnásobne väčšiu skladovaciu plochu, ako mal pôvodný starý centrálny sklad v Senci. Výhodou  logistického parku v Senci  je výborná strategická poloha v bezprostrednej blízkosti najdôležitejšej dopravnej tepny Slovenskej republiky – diaľnice D1 a umožňuje tak pohodlne zásobovať tovarom stále pribúdajúce filiálky v celej republike.

Nový centrálny sklad je veľká jednopodlažná hala, ktorá je určená pre skladovanie tovaru a manipuláciu s ním. Skladové priestory sú zariadené moderným regálovým systémom, ktorý je vhodne zvolený pre zabezpečenie efektívneho toku tovaru v sklade. Novinkou v sklade je nový dopravníkový pás a automatická balička paliet, čo uľahčuje manuálnu prácu a zároveň zvyšuje výkon. Okrem nej balenie tovaru do paliet určených na distribúciu na jednotlivé filiálky zabezpečujú 4 ďalšie poloautomatické baliace stroje. Nová nabíjacia stanica s kapacitou 125 vozíkov zabezpečuje plynulý chod skladovej automatizačnej techniky. Pre nakládku a vykládku  tovaru je k dispozícii až 65 rámp.  

V celom sklade sa nachádza monitorovací a kamerový systém, slúžiaci na ochranu osôb a objektu, napojený na bezpečnostnú službu. Novinkou v sklade je nová automatická balička paliet, čo uľahčuje manuálnu prácu a zároveň zvyšuje výkon.

Exkurziu povedie Miroslav Klena, manažér logistiky.

Podrobnosti návštevy:

 • Čas návštevy je 10:00 – 12:00
 • Skupina max 45 osôb
 • Skupina bude mať odborný výklad v slovenskom jazyku
 • Pracovné topánky a vesty podmienkou
 • Vlastná doprava, príjazd cca 10 minút pred začiatkom – mapka bude zverejnená
 • Parkovanie bude možné na všetkých vyznačených parkovacích plochách okolo skladu DC22, ako aj na vyznačenom mieste pred bránami

Miroslav Klena, dm drogerie markt Slovensko