uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

Program

Aktuálne témy, inšpirujúce prezentácie, top rečníci...

Kliknutím na záložky zobrazíte rôzne časti programu. Ak to nefunguje, je to preto, že ste nepovolili všetky súbory cookie. Kliknite prosím na ikonu v ľavej dolnej časti obrazovky a povoľte všetky súbory cookie.

1. KONGRESOVÝ DEŇ
24. 11. 2022
2. KONGRESOVÝ DEŇ
25. 11. 2022
8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov

9:00 – 12:30

Spoločný dopoludňajší program

Úvodné slovo

Péter Vörös, HOPI SK
Tatiana Koššová, ATOZ Group
Jeffrey Osterroth, ATOZ Group
Branislav Jendek, 108 Agency
Martin Urban, Jungheinrich

Ako zvíťaziť v osobnom aj profesijnom živote?

Anastasia Kuzmina priblíži nielen to, kde hľadala motiváciu k jej jedinečným výkonom a úspechom, no i o rôznych druhoch motivácie, ktorými prešla počas jej vrcholovej športovej kariéry a zdôrazní aj to, aká je dôležitosť vytýčených cieľov a cesty k ich dosiahnutiu. Zároveň bude hovoriť aj o časovom manažmente, ktorý považuje za jeden z hlavných kľúčov k úspechu.

Anastasia Kuzmina

Postrach menom inflácia – Vývoj a hnacie faktory

Ako sa vyvíjajú inflačné očakávania? Ovplyvňujú správanie ľudí a firiem? Prezentácia poskytne aktuálny pohľad na nálady a očakávaný vývoj v ekonomike na Slovensku a vo svete. Preskúma detaily inflačného vývoja a rozoberie faktory, ktoré infláciu v poslednom období poháňajú.

Michal Horváth, Národná banka Slovenska
10:45 – 11:15

Dopoludňajšia kávová prestávka

Panelová diskusia: Posvieťme si na náklady

Do pandémie platilo, že náklady sa dali znižovať v mnohých oblastiach. Dnes sa táto úloha zdá byť v kategórii mission impossible. Od roku 2021 dramaticky rastú ceny energie a materiálových vstupov, prepravy, mzdy či výdavky potrebné na opravy alebo strategické investície. Množstvo peňazí v ekonomike roztáča inflačnú špirálu, ktorá ďalej povzbudzuje rast cien, resp. nákladov, a to aj v odboroch, pri produktoch a službách, kde by to už nutné nebolo. Čo sa dá v tejto situácii robiť? „Rezať“ náklady zrejme nepôjde, je však možné pristúpiť k „mitigačným opatreniam“, teda zmierňovať ich rýchle zvyšovanie.

Moderátorka: Jeffrey Osterroth, ATOZ Group

Svetozár Rohoň, Contera
Vladimír Vlha, 108 Agency
Péter Vörös, HOPI SK
Alexander Czako, Tauris Group
Jeffrey Osterroth, ATOZ Group
Martin Urban, Jungheinrich
12:15 – 13:50

Obed a BizLOG

Dlhodobé skúsenosti s prevádzkou automatických vozíkov AGV

Štefan Buček zo spoločnosti IKEA Components a Marián Jančík zo spoločnosti Jungheinrich sa s vami podelia o dlhodobé skúsenosti s používaním automatických vozíkov AGV v praxi. Prevedú vás od zámeru, dôvodov, cez implementáciu a nasadenie až po benefity z viacročnej praxe. Kedy začať zvažovať nasadenie AGV? Akú prípravu očakávať na oboch stranách? Prečo je dôležitý silný a kvalitný partner a na čo sa zamerať? Akú úlohu hra servis pri užívaní AGV a ako čeliť meniacim sa podmienkam? Ako a prečo táto úspešná spolupráca podnietila implementáciu obdobného riešenia v ďalšom závode IKEA Components? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete v tejto exkluzívnej prípadovej štúdii.

Štefan Buček, IKEA Components
Marián Jančík, Jungheinrich

Automatizácia riadenia vykládok v automobilovom priemysle

Významný výrobca automobilov Hyundai Motor Manufacturing Czech denne odbaví stovky nákladných vozidiel privážajúcich komponenty na stavbu osobných vozidiel. Na zrýchlenie odbavenia dodávateľov bolo potrebné zabezpečiť nástroj na riadenie dopravy a nastaviť pevné pravidlá procesu vykládky. Vďaka aplikácii Time Slot Control sa podarilo lepšie plánovať prácu na výkladkových miestach a v spolupráci s dopravcami sú všetky osoby informované o procesných zmenách v reálnom čase.

Jakub Seidler, Hyundai Motor Manufacturing Czech

Štíhle zásobovanie výrobných liniek bez ľudskej pracovnej sily v sektore automotive

Účelom implementácie 87 AGV vozíkov vo výrobnom závode Yanfeng zameranom na výrobu interiérov pre automobilový priemysel, bolo získanie nových skladových kapacít. Zautomatizovaním procesov internej logistiky v oblasti prepravy rozpracovanej výroby plastov až po sekvenčné vozíky, ktoré prechádzajú všetkými internými výrobnými procesmi pomocou AGV, sa celkovou utilizáciou dalo viac priestoru výrobným linkám a strojom. Tovar je priamo ergonomicky odberaný z pristavených vozíkov.

Mária Budzelová, Yanfeng Automotive Interiors
Pavel Mikuška, BITO-Skladovacia technika

Panelová diskusia: Automatizácia – (Jediná) cesta k vyššej efektivite skladovania

Ak sa spýtate logistov, aké sú hlavné témy v ich odbore, zrejme „jedenásť z desiatich“ odpovie, že medzi prvoradé patrí automatizácia a robotizácia. Platí to síce dlhodobo, ale covidové a postcovidové dianie tento trend výrazne prehĺbilo. Automatizácia a robotizácia logistických prevádzok sú veľmi komplexné problémy, ktoré zasahujú mnoho aspektov logistického života. Začína to stavebnou pripravenosťou budov, pokračuje výberom vhodného skladového modelu, obstaraním a inštaláciou potrebnej skladovej technológie, jej sprevádzkovaním a uvedením na maximálny výkon. Ďalej zabezpečením efektívnych pickovacích technológií, získaním kvalifikovaného personálu a v neposlednom rade končí dôkladnou dátovou logistikou a analytikou.

Moderátorka: Patricia Jakešová, odborníčka v oblasti retail manažmentu

Miroslav Krupa, U & Sluno
Vladislav Krasický, Nay
Marián Šarišský, Dedoles
Patricia Jakešová
Jakub Pelikán, Mountpark
Marek Maťovčík, Systech Group
Ivan Pastier, CTP
15:50 – 16:10

Popoludňajšia kávová prestávka

Ako presťahovať celú skladovú prevádzku len za dva týždne

V roku 2021 sa na základe obchodnej projekcie skupiny Groupe SEB zistilo, že súčasné skladové priestory sú poddimenzované (priestory potrebné na skladovanie a prevádzku). Bolo rozhodnuté o prenájme väčších priestorov na podporu rastu Groupe SEB v regióne východnej Európy pri zachovaní zlepšovania úrovne služieb pre zákazníkov s prihliadnutím na efektívnosť nákladov. Tento projekt bol spustený v poslednom štvrťroku roku 2021 s tímom DHL a s ambicióznym cieľom: uskutočniť presun počas leta tak, aby bol pripravený na vrchol sezóny 2022. Ako sa im darilo? Zistite to v tejto odhaľujúcej prípadovej štúdii.

Sébastien Mauriange, Groupe SEB
Adrián Galbavý, DHL Supply Chain Slovakia

Doprava zvládnutá do posledného bodu alebo príbeh poslednej míle

Zdeněk Sehnal zo spoločnosti Krásno a Tomáš Pajonk zo spoločnosti Solvertech predstavia skúsenosti zo zavádzania a prevádzkovania dispečerskej aplikácie Tasha na plánovanie trás, ktorý im dnes výrazne pomáha ušetriť nielen čas dispečerov na rozplánovanie rozvozových a zvozových trás, ale aj nemalé percentá dopravných nákladov. Aké boli vstupné podmienky a úlohy pre Solvertech? Kam až sa dá posúvať využitie takejto aplikácie? To zistíte v tejto exkluzívnej prípadovej štúdii na kongrese SLOVLOG.

Zdeněk Sehnal, MP Krásno
Tomáš Pajonk, Solvertech

Dlhodobý rast logistickej spoločnosti v spolupráci s developerom

DSV Solutions Slovakia každý deň poskytuje a spravuje riešenia dodávateľského reťazca pre tisíce firiem. Pre svoj kontinuálny rast potrebuje partnera v oblasti logistických nehnuteľnosti, na ktorého schopnosti a profesionalitu sa môže spoľahnúť. Pre DSV je takýmto partnerom aj Prologis, ktorý na Slovensku prevádzkuje svoje najväčšie distribučné centrum v strednej Európe: Prologis Park Bratislava. V tomto modernom parku DSV postupne expandovala v rámci dvoch budov a spoločnosť Prologis ako globálny líder vo svojom odvetví pre tohto zákazníka neustále hľadá nové riešenia na mieru, ktoré mu pomôžu rásť a plniť si záväzky.

Anton Keleši, DSV Solutions Slovakia
Jakub Randa, Prologis

Kartónová distribúcia a jej logistické synergie

Spoločnosť HOPI SK začiatkom roka 2021 spustila projekt chladenej a mrazenej kartónovej distribúcie pre retail. Priamo od zástupcov HOPI SK a obchodného partnera Minit Slovakia sa dozvieme viac o počiatočných obavách z novej spolupráce, o spoločnej implementácii služby do vnútra firiem, a tiež dôvody aj pozitíva logistického spojenia výrobcov pôsobiacich v rôznych oblastiach potravinárstva.

Ľubomíra Holešová, MINIT Slovakia
Michal Hajkovský, HOPI SK

Cesta Plzeňského Prazdroja k automatizácii logistiky

V tejto hlavnej exkluzívnej prezentácii nás David Udal, supply chain director českej a slovenskej pobočky Plzeňského Prazdroja, oboznámi s niekoľkými projektami automatizácie dodávateľského reťazca, ktoré spoločnosť v posledných rokoch zrealizovala. Patria medzi ne Control Tower a mobilné riešenia Direct Store Delivery (mDSD) (vďaka ním dokáže sledovať stav dodávok v reálnom čase a súčasne zrýchliť a zjednodušiť prácu vodičom), ďalej automatizované miešanie tovaru na paletách, realizácia automaticky riadených vozidiel v pivovare Radegast a aktuálne otvorenie plnoautomatického skladu v plzeňskej prevádzke. Bude diskutovať o výzvach, ktorým táto tradičná spoločnosť čelila na ceste k moderným logistickým riešeniam. Na záver si vypočujeme jedinečný pohľad bývalého finančného riaditeľa, ktorý má momentálne na starosti dodávateľský reťazec, na rovnováhu medzi investíciami a úsporami v čase rastúcich nákladov a stagnácie predaja.

David Udal, Plzeňský Prazdroj
18:00 – 23:00

Večerný program

Logistický Business Mixer

Po skončení kongresového programu čaká profesionálov Logistický Business Mixer, obľúbený vrchol kongresového dňa. Je to vhodné miesto na nadviazanie nových obchodných kontaktov či posilnenie existujúcich. Účastníci kongresu sa môžu tešiť na pivnú degustáciu spoločnosti Plzeňský Prazdroj, ale aj na miešané drinky od spoločnosti Karloff (Tatra Tea) či skvelú živú hudbu.

10:00 – 12:00

SEELOG

Exkurzia do závodu a skladu spoločnosti IKEA Components v Malackách

IKEA Components sa zaoberá vývojom, nákupom, zhromažďovaním, balením a distribúciou nábytkových komponentov, vybavenia do obchodných domov, materiálov pre dodávateľov skupiny IKEA a popredajným servisom. Komponenty, ktoré spoločnosť nakupuje od výrobcov z celého sveta, balí do sád a dodáva ich svojim zákazníkom – výrobcom nábytku pre obchodné domy IKEA.

Spoločnosť vznikla v roku 2000 pod názvom Modul Service, od roku 2007 používa obchodný názov IKEA Components a sídli neďaleko Bratislavy v Malackách. Materská spoločnosť IKEA Components sídli vo Švédsku a sú v nej sústredené všetky globálne funkcie a vývoj komponentov. Sesterská jednotka, ktorá pokrýva trh najmä ázijských krajín, sa nachádza v čínskom Nantongu. Jednotka v Malackách slúži pre potreby dodávateľského reťazca IKEA v rámci Európy, Blízkeho Východu a Ameriky.

IKEA Components na Slovensku zabalí ročne v nepretržitej 4-zmennej prevádzke 300 miliónov balíčkov alebo krabičiek s komponentmi na 60 automatických a 8 poloautomatických strojoch. Po zatiaľ poslednej expanzii v roku 2017 vyrástol v Malackách 31 metrov vysoký automatizovaný sklad s 82 tisíc paletovými pozíciami. Na vnútornú logistiku slúži 21 automatických vozíkov.

Štefan Buček, IKEA Components

Návšteva nového skladu Action v Ivanke pri Dunaji

Účastníci sa môžu tešiť aj na nový sklad spoločnosti Action v Ivanke pri Dunaji. Action je rýchlo rastúci, medzinárodný predajca nepotravinového tovaru, ktorý prevádzkuje viac ako 2000 obchodov v Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Luxembursku, Rakúsku, Poľsku, Českej republike, Taliansku a Španielsku. V júni 2021 bolo otvorené nové distribučné centrum v logistickom areáli na okraji Bratislavy – v Ivanke pri Dunaji, ktoré umožní spoločnosti Action zvýšiť počet svojich obchodov, skrátiť dodacie lehoty a znížiť distribučné náklady.

Miroslav Belica, DHL Supply Chain

Návšteva logistickej platformy FM Logistic v Seredi

FM Logistic poskytuje komplexné logistické služby a na Slovensku pôsobí od roku 1999. V Seredi disponuje platformou s rozlohou 55 000 m2 a kapacitou 88 000 paletových miest. Tu dokáže preskladniť tovar v štandardnom ambient režime a v chladenej sekcii zabezpečiť skladovanie do 12°C. Ročná produkcia výrobkov co-packového centra je viac ako 113 mil. kusov. Výrobné linky, ktorých je viac ako 40 sú v prevádzke 5 dní v týždni v dvojsmennom resp. trojsmennom režime. Celý co-packingový proces je poloautomatizovaný. Súčasťou logistického centra je aj sekcia určená na skladovanie tzv. high-value goods, kde sa na ploche 4 700 m2 zaviedlo podľa požiadaviek klienta špecificky bezpečnostný štandard a implementovali sa veľmi prísne podmienky operatívy. Tovar, ktorý sa vyrobí a spracuje sa následne distribuuje v rámci celej Európy. Denne sa z platformy vyexpedujeme takmer 70 kamiónov s celkovým objemom 5 500 paliet.

Julian Lalande, FM Logistic
Anton Jasenovec, FM Logistic