uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Tatiana Koššová, ATOZ Group

country manager SK

Tatiana Koššová, ATOZ Group

country manager SK

Úvodné slovo

9:00 – 9:15
Konferenčná miestnosť LAGOON