uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Tatiana Koššová, ATOZ Group

country manager SK

Tatiana Koššová, ATOZ Group

country manager SK

Úvodné slovo

09:00 – 09:15