uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Partneri

Sme vďační za ich podporu

Generálni partneri kongresu

partneri

špeciálni partneri

partneri LBM

Záštita workshopu retailog

spolupracujúca organizácia

spolupracujúca organizácia

partner techniky

Partner emailovej komunikácie

špeciálny partner

PARTNERI NÁPOJOV

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri

Kompletný zoznam partnerov kongresu nájdete tu.

Chceli by ste sa tiež stať partnerom
kongresu SLOVLOG 14?

Kontaktujte nás