uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

13. kongres SLOVLOG

3.10. 2019, Hotel Senec

Report SLOVLOG 2019

Fotogaléria

Priebeh dňa očami fotografa

PREZENTÁCIE

Neváhajte si pripomenúť niektoré prezentácie

Program

Zaujíma vás kompletný program ročníka 2019?

záverečná správa

PARTNERI

Ďakujeme všetkým partnerom za podporu 13. kongresu SLOVLOG.