uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Registrácia

Niekoľko kliknutí od najlepších informácií...

Sú logistickí manažéri z výrobných a obchodných spoločností, ktoré neposkytujú logistické služby alebo iné produkty a služby pre logistiku, taktiež školy a úrady.

Sú logistické spoločnosti, dodávatelia produktov a služieb využívaných v logistike a ďalšie inštitúcie (manipulačná a skladovacia technika, vybavenie skladov, doprava, IT, poradenstvo, personálne agentúry, finančné inštitúcie a pod).

OPATRENIA PROTI KORONOVÍRUSU

Myslíme na vašu bezpečnosť
 

Sme radi, že napriek zložitej situácii spojenej s koronavírusom je o kongres SLOVLOG zo strany účastníkov i partnerov veľký záujem. Je vidieť, že sa chcete osobne stretávať, vzdelávať sa, diskutovať o dianí na trhu, udržiavať a nadväzovať obchodné kontakty. To všetko vám na kongrese SLOVLOG ponúkame.

Myslíme však zároveň na vašu bezpečnosť, a tak budeme dodržiavať nariadené aj odporúčané bezpečnostné opatrenia:

  • Všetci účastníci (okrem rečníkov na pódiu) budú mať rúška, a to po celú dobu prítomnosti vo vnútorných priestoroch s výnimkou času potrebného na občerstvenie.
  • Každému účastníkovi budeme pri príchode merať teplotu.
  • K dispozícii bude dostatočné množstvo dezinfekcie a priestory budú pravidelne dezinfikované.
  • Sedenie v sálach bude riešené s rozostupmi medzi jednotlivými účastníkmi

Verte, že vaše bezpečie je pre nás na prvom mieste. Spoločne to zvládneme! Tešíme sa na vás už 22. – 23. apríla na kongrese SLOVLOG.