uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 27. – 28. 1. 2022

Registrácia

Niekoľko kliknutí od najlepších informácií...

KAŽDÝ REGISTROVANÝ ÚČASTNÍK ZÍSKA:

  • vstup na celý kongresová program 27. januára vrátane Logistického Business Mixera
  • simultánny preklad (slovensko-anglický) celej konferencie
  • občerstvenie po celý deň
  • príležitosť zúčastniť sa exkurzií SEELOG 28. januára
  • možnosť zapojiť sa do diskusie a klásť otázky rečníkom cez Slido
  • prístup k prezentáciám vybraných rečníkov po akcii
  • ročné predplatné tlačeného časopisu Systémy Logistiky
  • tlačený report z kongresu zaslaný spoločne s časopisom Systémy Logistiky

Pre registráciu, prosím, najprv vyberte skupinu, do ktorej patríte:

Sú logistickí manažéri z výrobných a obchodných spoločností, ktoré neposkytujú logistické služby alebo iné produkty a služby pre logistiku, taktiež školy a úrady.

Sú logistické spoločnosti, dodávatelia produktov a služieb využívaných v logistike a ďalšie inštitúcie (manipulačná a skladovacia technika, vybavenie skladov, doprava, IT, poradenstvo, personálne agentúry, finančné inštitúcie a pod).