uvádza...
12. logistický kongres SLOVLOG

Registrácia

Stretnite svojich kolegov i obchodných partnerov!

Pre registráciu, prosím, najskôr vyberte skupinu, do ktorej spadáte.

Sú logistickí manažéri z výrobných a obchodných spoločností, ktoré neposkytujú logistické služby alebo iné produkty a služby pre logistiku.

Sú logistické spoločnosti, dodávatelia produktov a služieb využívaných v logistike a ďalšie inštitúcie (manipulačná a skladovacia technika, vybavenie skladov, IT, poradenstvo, personálne agentúry, finančné inštitúcie, školy, úrady a pod).