uvádza...
13. logistický kongres SLOVLOG

O akcii

Kde sa stretávajú naozajstní logistici...

Kongres SLOVLOG je jediná akcia zameraná na aktuálne trendy, hrozby a očakávania v logistike na Slovensku.

Cieľom je informovať a inšpirovať logistických profesionálov, aby mohli využiť najnovšie poznatky v ich praxi, a zároveň poskytnúť im priestor na naviazanie nových obchodných kontaktov.

220 ÚČASTNÍKOV = 220 NOVÝCH OBCHODNÝCH KONTAKTOV

Poskytovateľov logistických služieb55%

Užívateľov logistických služieb45%

TOP management63%

Z čoho sa kongres SLOVLOG skladá?

Odborný programOdborný program

Počas 8 hodín vám predstavíme exkluzívne prednášky od tých najúspešnejších firiem o aktuálnych trendoch, hrozbách a očakávaniach v logistike na Slovensku. Taktiež budete môcť diskutovať s prednými odborníkmi na aktuálne témy.

BusinesslogBizLOG

Cieľom BizLOGu je sprostredkovať stretnutie poskytovateľov a užívateľov logistických služieb a produktov , aby mohli nadviazať kontakt a hľadať priestor pre vzájomnú , obojstranne prospešnú spoluprácu!. Jednému stretnutia budete venovať maximálne 10 minút , a pritom neprídete o žiadnu prednášku . Žiadne záväzky , žiadne zdržanie a všetko zorganizujeme my!

Logisticky Business MixerLogistický Business Mixér

Neformálny networkingový večer je ideálnym miestom pre utuženie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov . Súčasťou večera je raut , živá hudba , bar s miešanými nápojmi, ochutnávka vína, hry a súťaže.