uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

O akcii

Kde sa stretávajú naozajstní logistici...

KONGRESS SLOVLOG

SLOVLOG, ktorý sa prvýkrát konal v roku 2007, je nielen najstarším, ale aj najväčším kongresom pre logistické a dopravné trhy na Slovensku. Cieľom kongresu je informovať a inšpirovať profesionálov v oblasti logistiky a umožniť im dozvedieť sa o nových trendoch a osvedčených postupoch vo svojich odvetviach. Kongres zároveň poskytuje účastníkom dostatok príležitostí na nadviazanie nových obchodných kontaktov a posilnenie existujúcich.

15. ročník SLOVLOG bude zahŕňať celodenný program konferencie, ktorý bude zahŕňať špecializované popoludňajšie workshopy: Autolog, Retailog a Digilog, zamerané na logistiku pre automobilový priemysel, sektor maloobchodu a FMCG a podporu inovácií v logistike.. Doprovodným programom kongresu budú BizLOG, organizované speed-datingové schôdzky; SEELOG, návštevy popredných logistických platforiem, kde je možnosť vidieť logistiku v praxi a Logistics Business Mixer, stále populárny neformálny večerný večierok.
 

250 ÚČASTNÍKOV = 250 NOVÝCH OBCHODNÝCH KONTAKTOV

Poskytovateľov logistických služieb55%

Užívateľov logistických služieb45%

TOP management63%

Z čoho sa kongres SLOVLOG skladá?

Spoločný dopoludňajší program

V dopoludňajších hodinách sa všetci účastníci stretnú, aby si vypočuli inšpiratívne rozhovory, prezentácie špičkových logistických expertov zo Slovenska a sveta a panelové diskusie s kľúčovými osobnosťami z priemyslu, ktorí diskutovali a diskutovali o témach, ktoré ovplyvňujú slovenský logistický a dopravný priemysel.

Popoludňajšie workshopy

Po prestávke na obed je program rozdelený na tri špecializované workshopy, ktoré sa viac zameriavajú na logistiku pre kľúčové odvetvie slovenskej ekonomiky. To umožňuje logistickým odborníkom z tohto sektora hlbšie porozumieť výzvam, ktorým čelí jeho spoločnosť.

BizLOG

BizLOG je séria organizovaných stretnutí medzi účastníkmi a partnermi podujatia, ktoré sa konajú počas prestávky na obed. 10-minútové stretnutia sú usporiadané organizátormi a umožňujú obom stranám rýchlo posúdiť, či má zmysel plánovať podrobnejšie stretnutie neskôr.

Logistický Business Mixer

Neformálny networkingový večer je ideálnym miestom pre utuženie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov. Súčasťou večera je raut, živá hudba, bar s miešanými nápojmi, ochutnávka vína, hry a súťaže.

SEELOG

Na druhý deň kongresu majú účastníci možnosť vidieť logistiku v praxi. Zaisťujeme prehliadky špičkových skladov a výrobných zariadení v okolí kongresového areálu, čím účastníci majú možnosť vidieť logistiku v akcii.

Nechcete si nechať ujsť kongres?

Zaregistrujte sa ešte dnes