uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

O akcii

Kde sa stretávajú naozajstní logistici...

KONGRESS SLOVLOG

 
Sprievodným programom kongresu sú BizLOG, organizované speed-datingové schôdzky; SEELOG, návštevy popredných logistických platforiem, kde je možnosť vidieť logistiku v praxi a Logistics Business Mixer, stále populárny neformálny večierok.
 

250 ÚČASTNÍKOV = 250 NOVÝCH OBCHODNÝCH KONTAKTOV

Poskytovateľov logistických služieb55%

Užívateľov logistických služieb45%

TOP management63%

Z čoho sa kongres SLOVLOG skladá?

Spoločný dopoludňajší program

V dopoludňajších hodinách sa všetci účastníci stretnú, aby si vypočuli inšpiratívne rozhovory, prezentácie špičkových logistických expertov zo Slovenska a sveta a panelové diskusie s kľúčovými osobnosťami z priemyslu, ktorí diskutovali a diskutovali o témach, ktoré ovplyvňujú slovenský logistický a dopravný priemysel.

Popoludňajšie workshopy

Po prestávke na obed sa odpoludňajší program zameria na prípadové štúdie a panelovú diskusiu Skladovanie a automatizácia. Tematicky kongres zacieli na automatizaciu, skladovanie, dopravnú logistiku a development. Táto tematická segmentácia umožní logistickým odborníkom hlbšie nazrieť a porozumieť výzvam, ktorým mnohí logistici v dnešnej dobe čelia.

BizLOG

BizLOG je séria organizovaných stretnutí medzi účastníkmi a partnermi podujatia, ktoré sa konajú počas prestávky na obed. 10-minútové stretnutia sú usporiadané organizátormi a umožňujú obom stranám rýchlo posúdiť, či má zmysel plánovať podrobnejšie stretnutie neskôr.

Logistický Business Mixer

Neformálny networkingový večer je ideálnym miestom pre utuženie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov. Súčasťou večera je raut, živá hudba, bar s miešanými nápojmi, ochutnávka vína, hry a súťaže.

SEELOG

Na druhý deň kongresu majú účastníci možnosť vidieť logistiku v praxi. Zaisťujeme prehliadky špičkových skladov a výrobných zariadení v okolí kongresového areálu, čím účastníci majú možnosť vidieť logistiku v akcii.

Nechcete si nechať ujsť kongres?

Zaregistrujte sa ešte dnes