BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231122T062919Z DESCRIPTION:Príďte sa inšpirovať na 17. ročník logistického kongresu SLOVLOG! \n \n17. ročník logistického kongresu SLOVLOG sa uskutoční 28. ‒ 29. novembra 2024 opäť v Bratislave. Na kongrese bude viac ako 3 50 odborníkov z oblasti logistiky diskutovať o kľúčových témach\, k toré hýbu svetom logistiky\, vrátane digitalizácie\, automatizácie bu dúcnosti logistiky pre maloobchod a rýchloobrátkové výrobky a ekologi ckej logistiky. Zameriame sa najmä na ľudské zdroje alebo úlohu ľudí v logistike budúcnosti. Pripravujeme samozrejme aj sprievodný program\, ako sú už tradičné speed-datingové stretnutia BizLOG\, Logistický B usiness Mixer alebo exkurzia SEELOG. \n \nZaistite si pravidelné informá cie o prípravách kongresového programu:\n1. registrujte sa na odber kon gresového newslettera na www.atozregistracia.sk/slovlog \n2. sledujte nás na sociálnych s ieťach Systémy Logistiky: www.linkedin.com/showcase/systemylogistiky \n3. navš tívte pravidelne weby www.slovlog.sk a www.systemylogistiky.sk \n4. čítajte časopis Systémy Logistiky: www.systemylogistiky.sk/re gistracia-k-odberu-casopisu/ \n \nA hlavne sa nezabudnite registrova ť na webe kongresu: https://slovlog.sk/registracia/\n \nTešíme sa na v ás v novembri 2024!\n \nV prípade otázok nás neváhajte kontaktovať!\ n \nTerézia Radková\nproject manager\nslovlog@atozgroup.sk \n+421 911 203 179\nwww.slovlog.sk \n \n---------------------------------\n \nFind inspirat ion at the 17th annual logistics congress SLOVLOG!\n \nThe 17th edition of the SLOVLOG Logistics Congress will take place again in Bratislava on Nov ember 28‒29\, 2024. At the congress\, around 350 logistics experts will discuss key topics that are driving the world of logistics\, including dig italization\, automation\, the future of logistics for retail and FMCG\, a nd green logistics. We will focus on human resources or the role of people in the logistics of the future. Of course\, we are also preparing an acco mpanying program\, such as the traditional BizLOG speed-dating sessions\, the Logistics Business Mixer or the SEELOG excursions.\n \nGet regular inf ormation about the preparations of the congress program:\n1. sign up for t he congress newsletter at www.atozregistracia.sk/slovlog \n2. follow us on the social media profiles of Systémy Logistiky: www.linkedin.com/showcase/systemylogistiky \n3. regularly visit the websites www.slovlog.sk and www.systemylogistiky.sk \n4. read the magazine Systémy Logistiky: www.systemylogistik y.sk/registracia-k-odberu-casopisu/ \n \nAnd most importantly\, don' t forget to register on the congress website: https://slovlog.sk/en/regist ration/\n \nWe look forward to seeing you in November 2024!\n \nIf you hav e any questions\, do not hesitate to contact us!\n \nTerézia Radková\npr oject manager\nslovlog@atozgroup.sk \n+421 9 11 203 179\nwww.slovlog.sk \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20241128T230000 DTSTAMP:20231122T062919Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20241128T080000 LAST-MODIFIED:20231122T062919Z LOCATION:DoubleTree by Hilton Bratislava (Trnavska Cesta 27/A\, 831 04 Bra tislava Bratislavský kraj\, Slovensko) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:kongres SLOVLOG 17 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C096FF4F151DDA01000000000000000 010000000F1902BD42483BF4FB75CD62430921991 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Príďte sa inšpirovať na 17. ročník logistického kongresu SLOVLOG!

 \;

17. ročník logistického kongresu SLOVLOG sa uskutoční 28. ‒ 29 . novembra 2024 opäť v Bratislave. Na kongrese bude viac ako 350 odb orníkov z oblasti logistiky diskutovať o kľúčových témach\, ktoré hýbu svetom logistiky\, vrátane digitalizácie\, automatizácie budúcno sti logistiky pre maloobchod a rýchloobrátkové výrobky a ekologickej logistiky. Zameriame sa najmä na ľudské zdroje alebo úlohu ľudí v logistike budúcnosti. Pripravujeme samozrejme aj s prievodný program\, ako sú už tradičné speed-datin gové stretnutia BizLOG\, Logistický Bus iness Mixer alebo exkurzia SEELOG.

 \;

Zaistite si pravidelné informácie o prípravách kongresového programu :

1. registrujte sa na odber kon gresového newslettera na www.ato zregistracia.sk/slovlog

2. sledujte nás na sociálnych sieťach Systémy Logistiky: www.linkedin.com/showcase/systemylogistiky

3. navštívte pravidelne weby www .slovlog.sk a www.systemylogistiky.sk

4. čítajte časopis Systémy Logistiky: www.systemylogistiky.sk/registracia-k-o dberu-casopisu/

&nb sp\;

A hlavne sa nezabudnite regis trovať na webe kongresu: https://slovlog.sk/registracia/

 \;

Tešíme sa na vás v \;novembri 2024!

 \;

< span lang=SK style='font-size:12.0pt\;mso-bidi-font-family:Calibri\;color: #3C4043\;letter-spacing:.15pt\;background:white\;mso-ansi-language:SK'>V p rípade otázok nás neváhajte kontaktovať!

 \;

Terézia Radková< o:p>

project manager

slovlog@atozgroup.sk

+421 911 203 \;179

www.slovlog .sk

&nbs p\;

---------------------------------

 \;

Find inspiration at the 17th annual logistics congre ss SLOVLOG!

 \;

The 17th edition of the SLOVLOG Logi stics Congress will take place again in Bratislava on November 28‒29\ , 2024. At the congress\, around 350 logistics experts will discuss ke y topics that are driving the world of logistics\, including digitalizatio n\, automation\, the future of logistics for retail and FMCG\, and green l ogistics. We will focus on human resources or the role of people in the lo gistics of the future. Of course\, we are also preparing an accompanying p rogram\, such as the traditional BizLOG speed-da ting sessions\, the Logistics Business Mixer or the SEELOG excursions.

 \;

Get regular information about the preparations of th e congress program:

1. sig n up for the congress newsletter at www.atozregistrac ia.sk/slovlog

2. follow us on the social media profiles of Systémy Logistiky: www.linkedin.com/showcase/systemylogistiky

3. regularly visi t the websites www.slovlog.sk and www.sy stemylogistiky.sk

< span lang=EN-US style='font-size:12.0pt\;mso-bidi-font-family:Calibri\;col or:#3C4043\;letter-spacing:.15pt\;background:white\;mso-ansi-language:EN-U S'>4. read the magazine Systémy Logistiky: www.sys temylogistiky.sk/registracia-k-odberu-casopisu/

 \;

And most importantly\, don't forget to registe r on the congress website: https://slovlog.sk/en/registratio n/

< o:p> \;

We look forward to seei ng you in November 2024!

 \;

If you have any questions\, do not hesitate to contact us!

 \;

Terézia Radková

project manager

slovlog@atozgroup.sk

+421 911 203 \;179

www.slovlog.sk

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR