uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Matej Horňák, Slovenská sporiteľňa

makroekonomický analytik

Matej Horňák, Slovenská sporiteľňa

makroekonomický analytik
linkedin-icon

Matej Horňák sa venuje analýze makroekonomického vývoja slovenskej ekonomiky. Absolvoval štúdium Hospodárskej politiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Inžiniersku prácu venoval štrukturálnej analýze slovenskej ekonomiky a skúmaniu vzťahu priemyslu a služieb. Ako výskumný asistent pôsobil v Industriewissenschaftliches Institut vo Viedni, v Slovenskej sporiteľni pracuje od februára 2020.