uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Rečníci

Špičkoví rečníci nielen z logistického priemyslu

Erik Ivaničko, Panattoni

Director Slovakia

Ivan Moderdovský, PRINTEC Slovakia

cluster general manager CE

Ivan Pastier, CTP Slovakia

business development director, Slovakia

Ivana Budinská, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied

vedúca oddelenia Modelovania a simulácie diskrétnych procesov

Ivana Molnárová, Alyra

CEO Alyra (bývalá CEO Profesie), leader, terapeut, consultant, mentor & coach

Jakub Pelikán, Mountpark

development director, Central Europe

Jakub Randa, Prologis

leasing & customer experience manager

Kamil Ďuračka, PTV Logistics

business development manager

Marián Jančík, Jungheinrich

after sales director

Martin Godora, HORTI

riaditeľ prevádzok a logistiky

Martin Košč, HOPI Holding

automation innovation manager

Martin Poláček, Muziker

chief logistics officer

Martin Spano, počítačový vedec a futurista

počítačový vedec a futurista

Martin Zahradnik, Dedoles

warehouse manager

Miroslav Vajda, Jungheinrich

obchodný riaditeľ

Ondřej Hronček, Packeta

manager of automation

Patricia Jakešová

odborníčka v oblasti retail manažmentu

Pavol Piešťanský, ČESMAD Slovakia

prezident ČESMAD Slovakia

Peter Kolarovszki, GS1 Slovakia

senior konzultant – projektový manažér

Petra Janšíková, C&T

managing director

Tadeáš Kos, FM Logistic

operations director

Viktor Balog, Rinkai

obchodný partner

Vladimír Maťo, ATOZ Group

šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky