uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 27. – 28. 1. 2022

Martina Le Gall Maláková, Industry Innovation Cluster

prezidentka

Martina Le Gall Maláková, Industry Innovation Cluster

prezidentka
linkedin-icon

Martina Le Gall Maláková riadi spoločnosť Electrik od roku 2002. V roku 2017 sa stala zakladajúcou členkou a tiež prezidentkou organizácie Industry Innovation Cluster (IIC). Cieľom IIC je vytvárať platformu pre užívanie a zdieľanie inovácií v priemysle v rámci digitálnej ekonomiky. Členmi organizácie zaujímajú témy ako smart industry, smart city, mobilita alebo umelá inteligencia. Martina Le Gall Maláková pôsobí v mnohých národných alebo medzinárodných organizáciách. Je členkou BIAC – Poradného výboru pre priemysel a obchod pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD); ďalej zasadá v Business Europe alebo v Republikovej únii zamestnávateľov. V rokoch 2015–2019 bola prezidentkou Francúzsko-slovenská obchodnej komory. Od júla 2021 je koordinátorkou Gaia – X Hub Slovakia.