uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

Patricia Jakešová

odborníčka v oblasti retail manažmentu

Patricia Jakešová

odborníčka v oblasti retail manažmentu
linkedin-icon

Patricia Jakešová je odborníčkou v oblasti retail manažmentu a s tým súvisiacich oblastí. V rámci svojej profesijnej dráhy pôsobila vo vedúcich pozíciách popredných medzinárodných maloobchodných spoločností pôsobiacich na českom i slovenskom trhu. Má skúsenosti aj z pôsobenia na Ukrajinskom trhu. Vďaka pôsobeniu v technologickej firme disponuje znalosťou z oblasti informačných technológií, digitalizácie a automatizácie so zameraním na retail a logistiku. Špecializuje sa na procesy v maloobchode súvisiace s obehom a nákupom tovaru, riadením sortimentného a dodávateľského portfólia, category managementu a riešeniami, ktoré sú zamerané na optimalizáciu, automatizáciu a to všetko aj z pohľadu využitia umelej inteligencie. V súčasnej dobe sa venuje oblasti business developmentu v spoločnosti Shopsys, konzultingu firemných procesov, moderácii odborných konferencií a spolupracuje aj na ich príprave. Vyštudovala odbor marketingová komunikácia na Vysokej škole finančnej a správnej v Prahe, kde tiež pedagogicky pôsobí. Na tejto škole iniciovala zavedenie predmetu retail manažment a e-commerce.