uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Ivana Budinská, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied

vedúca oddelenia Modelovania a simulácie diskrétnych procesov

Ivana Budinská, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied

vedúca oddelenia Modelovania a simulácie diskrétnych procesov

Ivana Budinská je vedúca oddelenia Modelovania a simulácie diskrétnych procesov na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Vo svojej výskumnej práci sa zameriava na modelovanie a simuláciu diskrétnych systémov, multi-agentových systémov, metódy umelej inteligencie a komplexné systémy. V súčasnosti sa venuje aplikácii  prírodou inšpirovaných metód v rôznych oblastiach, napr. výroba, optimalizácia výrobných liniek, riadenie dodávateľského reťazca, riadenie a koordinácia skupiny mobilných agentov – autonómnych mobilných robotov. V rámci týchto oblastí pracuje na problémoch spojených s inteligenciou roja – swarmu a swarm robotikou. Je autorkou vedeckých publikácií a riešiteľkou viacerých domácich aj medzinárodných projektov, pričom v niektorých prípadoch pracovala ako zodpovedná riešiteľka. Je školiteľkou a konzultantkou doktorandského štúdia v odboroch informatika a kybernetika.