uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Panelová diskusia: Výzvy a synergie: človek verzus umelá inteligencia v kontexte HR

Panelová diskusia: Výzvy a synergie: človek verzus umelá inteligencia v kontexte HR

Adaptácia automatizácie a AI si vyžaduje niekoľko kľúčových faktorov, a to predovšetkým vzdelávanie a odbornú prípravu. Je Slovensko pripravené investovať do vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily, aby zabezpečilo dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú schopní pracovať s automatizovanými systémami a technológiami? Adaptácia automatizácie v logistike nemusí viesť k stratám pracovných miest, ale môže sa skôr posunúť dôraz na vyššiu úroveň kvalifikácie, zvyšovanie produktivity a vytváranie nových pracovných príležitostí v oblastiach ako je riadenie, analýza údajov a implementácia technológií. Ako sa zmeny v technológii a automatizácii dotýkajú pracovnej sily v logistike a aký je vzťah medzi ľuďmi a AI v tejto oblasti? Vzhľadom na narastajúcu úlohu AI v logistike je potrebné investovať do odbornej prípravy pracovníkov. Ľudia musia získať nové zručnosti a znalosti v oblasti technológií, spracovania údajov, riadenia AI systémov a využívania ich potenciálu v logistických operáciách.

Moderátorkou panelovej diskusie bude Ivana Molnárová, CEO Alyra, bývalá CEO Profesie.