uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Situácia na slovenskom trhu

23. 11. 2023
13:40 - 14:00

Situácia na slovenskom trhu

Výkony v nákladnej i osobnej cestnej doprave klesajú, zmenšuje sa veľkosť slovenských flotíl. Prečo vidíme tieto negatívne trendy? Aké krátkodobé a aké dlhodobé opatrenia a kroky je potrebné prijať, aby sa situácia u slovenských dopravcov zlepšila. Aké sú možné riešenia nedostatku vodičov na Slovensku? Čo spôsobí tlak na nízkoemisnú nákladnú dopravu a ako ďalej v otázke ekologizácie flotíl. Existuje alternatíva ambicióznym zámerom Bruselu v zavádzaní nových technológií? Digitalizácia a automatizácia v doprave je príležitosťou a rizikom zároveň. Na jednej strane je príležitosť v posilnení bezpečnosti, zrýchlení finančných tokov a lepšom dohľade nad dodržiavaním pravidiel na trhu, na druhej strane hrozí riziko neprimeraných zásahov štátu a vplyv na konkurencieschopnosť pri nerovnakom prístupe štátov.