uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Panelová diskusia: Budúcnosť dopravy: trendy a výzvy v doprave a špedícií

Panelová diskusia: Budúcnosť dopravy: trendy a výzvy v doprave a špedícií

Umelá inteligencia (AI) má potenciál zmeniť spôsob, akým sa doprava organizuje a riadi. AI umožňuje vývoj autonómnych vozidiel, ktoré sú schopné samostatne riadiť a navigovať. Predmetom diskusie sa stanú autonómne vozidlá, prediktívna údržba, riadenie dopravy aj personalizované dopravné služby. Nevyhneme sa ani pálčivej téme alternatívnych palív. Porovnáme výhody a nevýhody elektromobilov, vodíkového pohonu, biopalív a to všetko s dôrazom na potrebu budovania infraštruktúry. V tejto sekcii sa taktiež zameriame na obmedzenia a hrozby, ktoré sú postavené pred dopravu a špedíciu a ako túto situáciu zvládnuť.

Čo robiť, keď chýbajú vodiči? Ako reagovať na rastúce prepravné náklady? Ako optimálne pracovať s dopravcami? Je lepšia vlastná, alebo externá doprava? Ako prepravovať tovar svetom so stále viac prekážkami?

Moderátorom panelovej diskusie bude Vladimír Maťo, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky.