uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Peter Kolarovszki, GS1 Slovakia

senior konzultant – projektový manažér

Peter Kolarovszki, GS1 Slovakia

senior konzultant – projektový manažér
linkedin-icon

Peter Kolarovszki pôsobí ako senior konzultant GS1 štandardov v spoločnosti GS1 Slovakia, ktorá sa venuje problematike jednoznačnej identifikácie pre viac ako 5000 firiem a to v rôznych oblastiach národného hospodárstva. Podieľa sa na rozvoji štandardov GS1 v oblasti retailu,  logistiky a s tým spojeného vzdelávania firiem – používateľov systému GS1. Má viac ako desať ročné konzultačné skúsenosti v oblasti automatickej identifikácie a zberu údajov a je riešiteľom rôznych odborných ako aj vedecko výskumných projektov v tejto oblasti. Je členom záujmovej skupiny pre oblasť dopravy a logistiky a transformácie označovania z EAN (1D) na 2D kódy v rámci GS1 Global.