uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Využitie 2D kódov v procesoch vysledovateľnosti a logistiky

Využitie 2D kódov v procesoch vysledovateľnosti a logistiky

2D kód je dvojrozmerný kód so schopnosťou uchovávať ďalšie informácie nad rámec základnej identifikácie produktu, momentálne realizovanej EAN kódmi. Použitie dodatočných údajov v 2D kódoch môže byť kľúčovým nástrojom na riešenie mnohých obchodných problémov a dosiahnutie prínosov, ktoré 2D kódy všetkým zainteresovaným stranám prinášajú.

2D kódy umožňujú zakódovať aj rôzne dodatočné údaje o výrobku alebo logistickom balení. To je dôležité najmä v potravinárskom alebo zdravotníckom priemysle, kde je spätná vysledovateľnosť nevyhnutnosťou najmä v prípade stiahnutia výrobku z predaja a distribúcie. 2D kódy zároveň pomáhajú optimalizovať skladovacie procesy a znižujú riziko chýb pri manipulácii s tovarom.

Prezentácia je zameraná na využitie štandardov GS1 v oblasti logistiky a vysledovateľnosti prostredníctvom 2D kódov v spoločnosti PRETOLOG. Ukážeme si, ako efektívne sa 2D kódmi môže označiť produkt, skupinové balenie alebo samotná paleta a aký to má vplyv na automatizáciu celého procesu.