uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

Využitie 2D kódov v procesoch vysledovateľnosti a logistiky

Využitie 2D kódov v procesoch vysledovateľnosti a logistiky

2D kódy sú významným nástrojom v oblasti vysledovateľnosti a logistiky a môžu byť pripojené ku každému výrobku alebo zásobe. Každý kód môže obsahovať jedinečný identifikátor, čo umožňuje presné sledovanie produktov od miesta výroby až po miesto predaja. 2D kódy umožňujú zaznamenať históriu výrobkov, vrátane dát o výrobe, testovaní a distribúcii. To je dôležité najmä v potravinárskom priemysle, kde je potrebné sledovať spätnú väzbu a vykonávať rýchle odvolanie v prípade problémov s bezpečnosťou.  

To pomáha optimalizovať skladovacie procesy a znižuje riziko chýb pri manipulácii s tovarom. Prezentácia je zameraná na využitie štandardov GS1 v oblasti logistiky a vysledovateľnosti prostredníctvom 2D kódov v spoločnosti PRETOLOG s.r.o. 

Ukáže, ako efektívne sa 2D kódmi môže označiť produkt, skupinové balenie alebo samotná paleta a aký to má vplyv na automatizáciu celého procesu.