uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Martin Košč, HOPI Holding

automation innovation manager

Martin Košč, HOPI Holding

automation innovation manager
linkedin-icon

Martin Košč študoval na Fakulte prírodných vied UMB Katedra chémie. Po štúdiu absolvoval rôzne kurzy zamerané na oblasť metodológie lean a six sigmy. Svoju profesionálnu kariéru začal ako junior špecialista v spoločnosti Synthos Kralupy. Po 2 rokoch sa rozhodol pre zmenu a zakotvil na ďalších 5 rokov v spoločnosti Mars Wrigley, kde na pozícii technológa zodpovedal za výrobné a baliace linky. Počas tohto obdobia získal cenné skúsenosti s implementáciou stredných a väčších projektov, a taktiež pochopil význam štandardizácie procesov a lean thinking. V roku 2021 prijal novú výzvu a stal sa súčasťou HOPI rodiny, kde začal pracovať na zefektívnení copackingových procesov a postupnej automatizácii s využitím kolaboratívnej technológie. Aktuálne pracuje na integrovaní cobotov a AGV vozíkov do stávajúcich procesov a na ich vzájomnom prepojení tak, aby sa logistické prostredie stalo čo najviac efektívnym a ergonomickým