uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Navigácia k úsporám inovácie v rozvoze last mile delivery

23. 11. 2023
14:00 – 14:20

Navigácia k úsporám inovácie v rozvoze last mile delivery

Spoločnosť HORTI je významným aktérom v oblasti dovozu, balenia a distribúcie čerstvého ovocia a zeleniny na trhu. Okrem toho si zachovala aj trvalý záujem o vlastnú výrobu kvasenej kapusty prostredníctvom pestovania hlávkovej kapusty. Zakladá si na kvalite a inováciách vo svojom odvetví a je hrdá na to, že prispieva k zlepšeniu dostupnosti čerstvého ovocia a zeleniny pre spotrebiteľov ako firmy, tak aj konečných spotrebiteľov. Prezentácia odkryje ako úspešne firma HORTI využíva moderné technológie a optimalizáciu rozvozu na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti a na dosiahnutie významných úspor v nákladoch na dopravu.