uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Využitie digitalizácie a AI pre zlepšenie efektivity globálneho dodávateľského reťazca spoločnosti Lenovo

23. 11. 2023
10:10 – 10:40

Využitie digitalizácie a AI pre zlepšenie efektivity globálneho dodávateľského reťazca spoločnosti Lenovo

V tejto prezentácii sa ponoríme do dynamického sveta globálneho dodávateľského reťazca spoločnosti Lenovo. Lenovo je #1 výrobca PC na svete ale aj v regióne EMEA. Spoločnosť plánuje investovať ďalšiu 1 miliardu USD v priebehu nasledujúcich troch rokov do AI. Táto značná investícia je určená na urýchlenie nasadenia AI v globálnom prostredí, so zameraním na využitie zariadení AI, infraštruktúru a inovatívne riešenia.

Pre Lenovo a jeho Oddelenie logistiky slúži digitalizácia ako základný pilier, na ktorom stavia aplikáciu a využitie AI. Dozvieme sa o úspešne implementovanej robotickej automatizácii rutinných procesov v logistike, AI prognózovania, ktoré spôsobilo výraznú optimalizáciu logistických kapacít a nástrojoch na udržanie funkčnosti a odolnosti logistickej siete, ktoré sa stali kľúčovými pre každodenné operácie.

Lenovo neustále skúma nové príležitosti v oblasti logistiky. Od technológie Digital Twin, ktorá poskytuje zrkadlo operácií v reálnom čase, až po Big Data Warehousing, ktorý im umožňuje robiť rozhodnutia založené na presných údajoch. Dozvieme sa, ako Lenovo formuje odvetvie, podporuje efektivitu a nanovo definuje budúcnosť riadenia dodávateľského reťazca.