uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Miroslav Klena, dm drogerie markt Slovensko

Manažér logistiky

Miroslav Klena, dm drogerie markt Slovensko

Manažér logistiky
linkedin-icon

Miroslav Klena vyštudoval automatizáciu a informatizáciu procesov v priemysle na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave. V spoločnosti dm drogerie markt Slovensko pracuje od roku 2005, kde začínal ako pracovník IT oddelenia. Následne prešiel viacerými pozíciami či na prevádzke ako oblastný manažér, tak aj v logistike, kde zastával vedúcu pozíciu na viacerých oddeleniach rezortu logistika. Spolupodieľal sa na viacerých projektoch v rámci spoločnosti v oblasti IT, prevádzky a logistiky. Od roku 2016 zastáva pozíciu manažéra logistiky, kde je zodpovedný za oblasť objednávania tovaru do centrálneho skladu, tovarového hospodárstva filiálok, e- commerce v centrálnom sklade dm drogerie markt a filiálkovú logistiku.