uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Ivan Moderdovský, PRINTEC Slovakia

cluster general manager CE

Ivan Moderdovský, PRINTEC Slovakia

cluster general manager CE
linkedin-icon

Ivan Moderdovský absolvoval štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v odbore automatizácia v roku 1999. V spoločnosti PRINTEC pôsobí od roku 2011, kde začínal na pozícii account managera, následne ako vedúci oddelenia SW vývoja a riaditeľ slovenskej pobočky. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ spoločnosti PRINTEC pre región strednej Európy, ktorý pokrýva Slovensko, Českú republiku, Maďarsko a Rakúsko. Počas tohto pôsobenia mal na starosti rôzne inovatívne projekty pre najvýznamnejších zákazníkov z oblasti bankovníctva, financií a retailu.