uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Ekonómia logistiky: medzi inováciami a efektívnosťou

Ekonómia logistiky: medzi inováciami a efektívnosťou

Panelová diskusia o efektivite, inováciách a budúcnosti dodávateľských reťazcov je zameraná na kľúčové otázky spojené s logistikou v ekonomickom kontexte. Aké sú aktuálne výzvy a trendy v oblasti dodávateľských reťazcov? Aký vplyv majú moderné technológie, zelená logistika, e-commerce a globalizácia na stratégiu dodávateľských reťazcov? Aká je úloha dátových analýz a umelej inteligencie v optimalizácií skladovania, prepravy a distribúcie tovaru? Majú investície do automatizácie a robotizácie z ekonomického pohľadu vždy len kladné znamienko? Predmetom diskusie budú aj stratégie a opatrenia, ktoré môžu firmy prijať na zníženie logistických nákladov a minimalizáciu negatívneho vplyvu na cenovú stabilitu. 

Moderátorom panelovej diskusie bude Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľni.