uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Erik Ivaničko, Panattoni

Director Slovakia

Erik Ivaničko, Panattoni

Director Slovakia
linkedin-icon

V biznise sa Erik Ivaničko pohybuje od roku 2008 a má skúsenosti z viacerých oblasti real estate, ako v kancelárskom, maloobchodnom, rezidenčnom a hlavne priemyselnom segmente. V roku 2019 sa stal prvým a zakladajúcim zamestnancom Panattoni Slovakia Development na Slovensku. Týmto krokom začal pôsobenie spoločnosti Panattoni na novom trhu, a predstavuje zodpovednú osobu za Slovenskú pobočku. Do spoločnosti Panattoni prišiel Erik so skúsenosťami z developmentu a stavebníctva. Vyštudoval Technickú univerzitu a predtým pôsobil ako obchodný riaditeľ a člen predstavenstva slovenskej stavebnej spoločnosti.