uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Využitie a rozvoj kolaboratívnej technológie v oblasti copackingu

Využitie a rozvoj kolaboratívnej technológie v oblasti copackingu

Začiatkom roka 2022 spoločnosť HOPI Holding spustila projekt postupnej automatizácie v rámci copackingových služieb pomocou kolaboratívnych robotov s rôznou kapacitou a dosahom. Po prvých dvoch úspešných implementáciách v Klášterci a Strančiciach sa na HOPI Holding obrátil partner AD Fine Dine s požiadavkou na vypracovanie štúdie zameranej na optimalizáciu ich stávajúceho procesu pomocou využitia kolaboratívnej technológie. Dozvieme sa, aké výzvy sa objavili pri začiatkoch implementácie týchto technológii, dopady na stávajúce procesy a ďalšie možnosti využitia do budúcnosti.