uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Pavol Jančovič, ČESMAD Slovakia

prezident združenia

Pavol Jančovič, ČESMAD Slovakia

prezident združenia

Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1988 začínal v ČSAD Topoľčany na oddelení kusových zásielok. V priebehu pár rokov prešiel takmer všetkými riadiacimi funkciami, až keď v roku 1994 skončil ako jeho riaditeľ. Týmto rokom začína aj jeho podnikateľská činnosť prostredníctvom dopravnej spoločnosti TOPNAD a.s., ktorú postupne rozvíjal a rozširoval až do súčasného stavu, kde spoločnosť úspešne ponúka široké spektrum služieb v rámci dopravy, ale aj logistiky.

Aktuálne najpálčivejšie problémy dopravcov na Slovensku

13:30 – 14:15
Konferenčná miestnosť LAGOON

Bez WMS to nepôjde

PANELOVÁ DISKUSIA