uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Milan Kovařík, EPAL

výkonný riaditeľ

Milan Kovařík, EPAL

výkonný riaditeľ