uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Milan Kovařík, EPAL

výkonný riaditeľ

Milan Kovařík, EPAL

výkonný riaditeľ