uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

Milan Kovařík, EPAL

výkonný riaditeľ

Milan Kovařík, EPAL

výkonný riaditeľ