uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Marianna Revallová, GS1 Slovakia

riaditeľka

Marianna Revallová, GS1 Slovakia

riaditeľka