uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023
Navigácia k úsporám inovácie v rozvoze last mile delivery