uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

VertiFlex

FOLLOW THE RED BOX

VertiFlex dodáva najefektívnejšie riešenie skladovania pre vašu spoločnosť. Sme oficiálnym partnerom spoločností Weland Solutions, Swisslog a Geek+. VertiFlex je tiež vývojárom jedinečného softvéru VertiNode Ai. VertiNode Ai je softvér pre automatizovanú logistiku založený na najnovších technológiách umelej inteligencie.

K intralogistike a našim partnerom máme odlišný prístup.

Za spoločnosťou VertiFlex stoja zanietení ľudia s dlhoročnými celoeurópskymi skúsenosťami v oblasti automatizácie skladov a intralogistiky. Naším cieľom je konzultovať a radiť našim klientom v oblasti moderných skladových technológií a pomáhať im riešiť ich problémy prostredníctvom rôznych inovatívnych riešení, ktoré kombinujú automatizované skladové a prepravné zariadenia, integráciu procesov a inteligentný softvér s umelou inteligenciou. Nechceme byť vaším dodávateľom, chceme byť vaším partnerom.

A čo je najdôležitejšie, naša práca nás naozaj baví.

VertiFlex supplies the most efficient storage solution for your company. We are an official partner of Weland Solutions, Swisslog and Geek+. VertiFlex is also a developer of unique software VertiNode Ai. VertiNode Ai is software for automated logistics based on the latest artificial intelligence technologies.

We have a different approach to intralogistics and partners.

VertiFlex is backed by enthusiastic people with many years of pan-European experience in warehouse automation and intralogistics. Our goal is to consult and advise our clients on modern warehouse technology and help solve their problems with a variety of innovative solutions that combine automated warehousing and shipping equipment, process integration and intelligent software with artificial intelligence. We don‘t want to be your supplier, we want to be your partner.

And most importantly, we really enjoy the work.

POZRITE SI KRÁTKE VIDEO O NÁS

TEŠÍM SA NA VÁS!

Petra Olsson
CEE Business Development

Tel.: +420 777 203 200
petra.olsson@vertiflex.eu

Bohumil Tejnický
Managing Partner

Tel.: +420 733 113 332
bohumil.tejnicky@vertiflex.eu

REZERVOVAŤ SI 10-MINÚTOVÉ STRETNUTIE
S TOUTO SPOLOČNOSŤOU

Kontaktujte nás