uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Prologis

Ahead of what’s next

As the logistics real estate leader, Prologis has the expertise to deliver groundbreaking solutions.

Prologis je lídrom v oblasti logistických nehnuteľností s ponukou inovatívnych riešení.

www.prologisce.eu/sk

TEŠÍM SA NA VÁS!

Jakub Randa
Manažér prenájmov a zákazníckej skúsenosti Prologis na Slovensku

Tel.: +421 908 744 410
jranda@prologis.com

REZERVOVAŤ SI STRETNUTIE S TOUTO SPOLOČNOSŤOU /

RESERVE A MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovať / Reserve