uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

HOPI SK

Spoločnosť HOPI SK pomáhá firmám s logistikou už viac ako 20 rokov. Stabilitu nám zabezpečuje skutočnosť, že spoločnosť je v rodinnom vlastníctve. Našim cieľom je spokojný zákazník aj zamestnanec. Na Slovensku prevádzkujeme 2 distribučné centrá – v Senci a v Maduniciach a 3 crossdockové sklady v Prešove, Ružomberku a vo Zvolene.

HOPI SK has been helping companies with logistics for more than 20 years. Stability comes from the fact that the company is family owned. Our goal is a satisfied customer and employee. In Slovakia, we operate 2 distribution centers – in Senec and Madunice and 3 cross-dock warehouses in Prešov, Ružomberok and Zvolen.

POZRITE SI KRÁTKE VIDEO O NÁS

  Ďalšie videá nájdete na kanále HOPI HOLDING na YouTube   

TEŠÍM SA NA VÁS!

Michal Hajkovský
Head of acquisition office

Tel.: +421 902 943 931
mhajkovsky@hopi.sk

REZERVOVAŤ SI STRETNUTIE S TOUTO SPOLOČNOSŤOU /

RESERVE A MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovať / Reserve