uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

GS1 Slovakia

V GS1 Slovakia to čiarovým kódom len začína. Štandardy GS1 Vám pomôžu vytvoriť transparentný distribučný reťazec a efektívnejšie poskytovať služby svojim zákazníkom. My Vám k štandardom pribalíme školenia, podporné materiály, konzultácie a naučíme vás správne označovať vaše výrobky, či už sa jedná o potraviny, drogériu, lieky, dokumenty alebo logistické riešenia.

Tvoríme spoločné základy pre podnikanie jednoznačnou identifikáciou, presným zachytávaním a automatickým zdieľaním dôležitých informácií o produktoch, miestach a majetku. Veríme, že štandardy dokážu zmeniť spôsob, akým pracujeme a žijeme. Umožňujeme transparentnosť výmenou dôveryhodných údajov. Pomáhame obchodu rásť a zlepšujeme jeho efektivitu, bezpečnosť a dlhodobú udržateľnosť.

In GS1 Slovakia, barcodes are just the beginning. GS1 standards will help you create a transparent distribution chain and provide services to your customers more efficiently. We will include training, support materials, consultations and teach you how to label your products correctly, whether it is food, cosmetics, medicines, documents, or logistics solutions.

We create a common foundation for business by uniquely identifying, accurately capturing and automatically sharing vital information about products, locations and assets. We believe in the power of standards to transform the way we work and live. We enable visibility through the exchange the authentic data. We empower business to grow and improve efficiency, safety, security and sustainability.

www.gs1sk.org

2D kódy v retaile? Pozrite si krátke video.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Peter Kolarovszki
senior konzultant-projektový manažér

GS1 Slovakia
Tel.: +421 918 844 142
kolarovszki@gs1sk.org

Ing. Ladislav Funtík
COO skupiny PRETO

REZERVOVAŤ SI STRETNUTIE S TOUTO SPOLOČNOSŤOU /

RESERVE A MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovať / Reserve