uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

FERAG

Simply the better solution!

Ferag specializes in the development of total intralogistics solutions in the areas of production, e-commerce and omnichannel for a wide range of industries as well as for postal and 3PL automation. The Swiss family-owned company, which has been on the market for over 65 years, is also one of the world market leaders in the development, design and distribution of material flow systems for a wide range of industrial applications. Innovative conveying and sorting solutions for intralogistics are also a consistent and sustainable further development of Ferag processing systems developed for print media production. Software and automation solutions are developed in-house and implemented by Ferag’s own teams. Headquartered in Hinwil/Zurich, the Group is represented in more than 20 countries by its own sales and service companies and employs around 650 people worldwide.

Spoločnosť Ferag sa špecializuje na vývoj komplexných intralogistických riešení v oblasti výroby, elektronického obchodu a omnichannel pre širokú škálu priemyselných odvetví, ako aj na automatizáciu poštových služieb a 3PL. Táto švajčiarska rodinná spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 65 rokov, je tiež jedným z lídrov na svetovom trhu v oblasti vývoja, konštrukcie a distribúcie systémov materiálového toku pre širokú škálu priemyselných aplikácií. Inovatívne dopravné a triediace riešenia pre intralogistiku sú tiež dôsledným a udržateľným ďalším vývojom spracovateľských systémov Ferag vyvinutých pre výrobu tlačových médií. Softvérové a automatizačné riešenia sú vyvíjané vo vlastnej réžii a implementované vlastnými tímami spoločnosti Ferag. Skupina so sídlom v Hinwile/Zürichu je zastúpená vo viac ako 20 krajinách prostredníctvom vlastných predajných a servisných spoločností a zamestnáva približne 650 ľudí po celom svete.

Conveying, sorting and processing systems | Ferag AG | Ferag AG

www.ferag.com

TEŠÍM SA NA VÁS!

Christian Klöckl-Greimel
Managing Director

POZRITE SI KRÁTKE VIDEÁ O NÁS

REZERVOVAŤ SI STRETNUTIE S TOUTO SPOLOČNOSŤOU /

RESERVE A MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovať / Reserve