uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

4Trans

B2B FinTech solutions for logistics
4Trans je fintech spoločnosť, ktorá ponúka finančné a poistné produkty malým a stredným
podnikom v logistickom odvetví. Nedostatok prevádzkového kapitálu, dlhá splatnosť faktúr a
často drahé alebo nedostupné bankové úvery trápia väčšinu z 500 000 európskych
spoločností v logistickom sektore. Využívanie technológií spolu s dôkladnou znalosťou
logistického trhu umožňuje 4Trans poskytovať ekosystém produktov založených na údajoch
v reálnom čase a poskytovať financie potrebné na prevádzku alebo rast v priebehu
niekoľkých minút. Hlavným produktom spoločnosti 4Trans je faktoring, ktorý promptne
uhrádza faktúry dopravcom vrátane poistenia. Týmto sa dopravcovia zbavujú rizika
spojeného s faktúrami po splatnosti a výrazne zlepšuje ich peňažný tok.
 
Spoločnosť 4Trans má vo svojom portfóliu viac, ako 12 000 overených zákazníkov v celej
EU. S celkovým počtom viac, ako 110 000 financovaných faktúr v hodnote viac, ako 100
miliónov eur sa spoločnosť 4Trans stáva lídrom v oblasti financovania malých a stredných
logistických spoločností v Európe.
 

sk.4trans.cz/

 

TEŠÍME SA NA VÁS!

Jozef Vojt
Obchodný zástupca

Tel.: +421 948 188 978
vojt@4trans.cz

Tomáš Kuchta
Obchodný zástupca

Tel.: +420 778 444 543
kuchta@4trans.cz

REZERVOVAŤ SI STRETNUTIE S TOUTO SPOLOČNOSŤOU /

RESERVE A MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovať / Reserve