uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Peter Sádovský, ČESMAD Slovakia

Generálny tajomník

Peter Sádovský, ČESMAD Slovakia

Generálny tajomník

Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pracoval v medzinárodných spoločnostiach v priemysle a najmä v bankovom sektore. Od júla 2006 do augusta 2019 bol generálnym riaditeľom autobusovej dopravnej spoločnosti Slovak Lines. V roku 2014 bol zvolený za viceprezidenta Zväzu autobusovej dopravy, a od volieb v júni 2016 zastáva post prezidenta Zväzu autobusovej dopravy. Zastupuje tiež profesijné združenia cestných dopravcov pri medzinárodných organizáciách IRU a UITP. Súčasne pôsobí ako generálny tajomník ČESMAD Slovakia.

Dopad Brexitu na slovenskú cestnú dopravu

14:15 – 14:45
Konferenčná miestnosť LAGOON