uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Peter Dúbravský, Amtech

Obchodní manažer Slovensko

Peter Dúbravský, Amtech

Obchodní manažer Slovensko

Inštalácia robotov s navratnosťou do jedného roku

14:15 – 14:45
Konferenčná miestnosť MOON