uvádza...
14. logistický kongres SLOVLOG, 22. -23. októbra 2020

Peter Dúbravský, Amtech

Obchodní manažer Slovensko

Peter Dúbravský, Amtech

Obchodní manažer Slovensko

Inštalácia robotov s navratnosťou do jedného roku

14:15 – 14:45
Konferenčná miestnosť MOON