uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Miroslav Seifert, LIDL

Vedúci úseku logistiky pre Slovenskú republiku

Miroslav Seifert, LIDL

Vedúci úseku logistiky pre Slovenskú republiku

Pre spoločnosť LIDL pracuje už 17 rokov, V rokoch 2003-2005 pôsobil na logistických centrách v Lidl ČR. Od začiatku svojej kariery sa zameriava na logistiku a prevádzku logistických centier. Je odborníkom na procesy a svoje dlhoročné skúsenosti odovzdáva novonastupujúcej generácii manažérov.