uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Miroslav Krupa, U & Sluno

generálný riaditeľ

Miroslav Krupa, U & Sluno

generálný riaditeľ
linkedin-icon

Kariéru odštartoval ako softvérový vývojár. Okrem programovania a technického dizajnu ho bavila aj komunikácia, preto sa začal zaujímať o koordináciu ľudí a organizáciu práce. Rýchlo sa naučil, ako viesť projekty, kde využil svoje odborné znalosti. Prešiel si všetky projektové role na strane dodávateľa aj zákazníka. Spoznal projekty v celom ich životnom cykle, od zadania až po uzavretie a preskúmanie obchodných prínosov. V projektovom riadení sa ďalej vzdelával a absolvoval rad certifikácií (PRINCE2, PMPBOK, ITIL, Scrum, SAFe). V posledných rokoch prešiel do úlohy manažéra.