uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Michal Hajkovský, HOPI SK

head of acquisition office

Michal Hajkovský, HOPI SK

head of acquisition office
linkedin-icon

Michal Hajkovský ukončil štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako absolvent sa v roku 2009 prihlásil do junior trainee programu, ktorý rozbiehala firma HOPI Česká republika v Jažloviciach. Po jeho absolvovaní tu zbieral skúsenosti na pozícii junior logistický manažér. V roku 2011 sa vrátil na Slovensko. V HOPI SK začínal ako logistický manažér novootvoreného distribučného centra v Senci. Z tejto pozície prestúpil na obchodné oddelenie, kde sa ako account manager staral o zverených zákazníkov. Od jesene 2020 pôsobí ako vedúci akvizičného oddelenia. Vďaka šírke úrovní riadenia na týchto rôznorodých pozíciách mal možnosť profesijne aj osobnostne rásť a získať detailný prehľad o celkovom fungovaní logistiky.