uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Ľubomíra Holešová, MINIT Slovakia

riaditeľka divízie retail

Ľubomíra Holešová, MINIT Slovakia

riaditeľka divízie retail

Ľubomíra Holešová je absolventkou fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Teoretické vedomosti získané vysokoškolským štúdiom mala možnosť si overiť a aplikovať do praxe v 3 významných slovenských potravinárskych spoločnostiach. V spoločnosti Ryba Žilina mala počas 19 ročnej praxe možnosť osvojiť si základné obchodnícke zručnosti ako obchodný zástupca, rozšíriť a realizovať ich ako manažér siete maloobchodných predajní a taktiež preverovať nastavenie vnútrofiremných procesov ako interný audítor spoločnosti. Jej nasledujúcou voľbou bola významná potravinárska spoločnosť Tauris, kde počas 6 rokov pracovala ako area sales manager a key account manager. Od roku 2021 pracuje v spoločnosti MINIT Slovakia na pozícii riaditeľky pre divíziu retail.