uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Lubomír Veselý, GRiT

CEO

Lubomír Veselý, GRiT

CEO
linkedin-icon

Lubomír Veselý začal v spoločnosti Grit pracovať v roku 2013 ako account manažér pre ERP systémy a neskôr pôsobil ako obchodný riaditeľ. Obchodu sa venoval aj pri svojom predošlom pôsobení vo firmách Medica HealthWorld a Moravia Propag. Je absolventom VOŠ Informačných systémov a služieb v Brne. Zo svojej súčasnej pozície CEO zodpovedá za chod celej firmy Grit a jej ďalšie smerovanie na trhu.