uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Jakub Fekiač, Edgar Baker

Managing Partner

Jakub Fekiač, Edgar Baker

Managing Partner

Pôsobí v odvetví ľudských zdrojov 9 rokov, je zakladateľom spoločnosti Edgar Baker, ktorá sa venuje výberu manažérov, špecialistov a zahraničných zamestnancov.

Zodpovedal za projekty, pri ktorých sa dovedna obsadilo cez 1800 zamestnancov. Jeho hlavnou činnosťou v spoločnosti je budovanie vzťahu s klientmi a  komplexné riadenie spoločnosti

Skúsenosti so zamestnávaním zahraničných zamestnancov

14:25 – 14:50
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ STAR