uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Branislav Franek, Visteon Electronics Slovakia

Priemyselný inžinier

Branislav Franek, Visteon Electronics Slovakia

Priemyselný inžinier

Inštalácia robotov s navratnosťou do jedného roku

14:15 – 14:45
Konferenčná miestnosť MOON