uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Branislav Franek, Visteon Electronics Slovakia

Priemyselný inžinier

Branislav Franek, Visteon Electronics Slovakia

Priemyselný inžinier

Inštalácia robotov s navratnosťou do jedného roku

14:15 – 14:45
Konferenčná miestnosť MOON