uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Bohuslava Adamová, Mattoni 1873

Riaditeľka logistiky CZ/SK

Bohuslava Adamová, Mattoni 1873

Riaditeľka logistiky CZ/SK