uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Bohuslava Adamová, Mattoni 1873

Riaditeľka logistiky CZ/SK

Bohuslava Adamová, Mattoni 1873

Riaditeľka logistiky CZ/SK