uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Bohuslava Adamová, Mattoni 1873

Riaditeľka logistiky CZ/SK

Bohuslava Adamová, Mattoni 1873

Riaditeľka logistiky CZ/SK