uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

Bohuslava Adamová, Mattoni 1873

Riaditeľka logistiky CZ/SK

Bohuslava Adamová, Mattoni 1873

Riaditeľka logistiky CZ/SK