uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Time Slot Control

Time Slot & Yard Management Solution

Interaktívna platforma Time Slot Control bola prvýkrát implementovaná u zákazníka v roku 2012. Odvtedy aplikáciu vyvíjame a zdokonaľujeme podľa aktuálnych trendov v logistike a požiadaviek našich zákazníkov. Využívame naše vlastné vývojové kapacity. Sme schopní pružne reagovať na prispôsobenie a implementáciu do interných systémov našich zákazníkov. Optimalizujeme logistické procesy vo viac ako pätnástich krajinách na rôznych kontinentoch. Sme architekti vašej logistiky.

The interactive Time Slot Control platform was first implemented at a customer site in 2012. Since then, we have been developing and improving the application according to current trends in logistics and our customers‘ requirements. We take advantage of our own development capabilities. We are able to respond flexibly to customisation and implementation in our customers‘ internal systems. We optimize logistics processes in more than fifteen countries across continents. We are the architects of your logistics.

www.timeslotcontrol.com

TEŠÍM SA NA VÁS!

Dana Klištincová
Sales manager

Tel.: +420 604 229 222
dana.klistincova@timeslotcontrol.com

REZERVOVAŤ SI STRETNUTIE S TOUTO SPOLOČNOSŤOU /

RESERVE A MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovať / Reserve