uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Renáta Valeková, Dual academy

Managing Director

Renáta Valeková, Dual academy

Managing Director
linkedin-icon

Renáta Valeková je manažérka so skúsenosťami v rôznych vedúcich pozíciách v HR vo Volkswagen Slovakia. Vysokú školu absolvovala v Nemecku na Univerzite Martina Luthera v Halle. Na IOM Steinbeis-Hochschule-Berlin získala certifikát experta pre systémové riadenie zmien v organizáciách. V živote (a nielen pracovnom) ju inšpirujú témy pozitívneho vedenia a vnútornej motivácie ľudí. Má skúsenosti s tvorbou rozvojových programov pre riadiacich zamestnancov, implementáciou projektov zameraných na inovácie v spolupráci s vysokými školami a praxou, ako aj s duálnym vzdelávaním. Bola pri koncepte a zrode myšlienky vzniku Duálnej akadémie. V pozícii jej predsedníčky buduje organizáciu v oblasti technického vzdelávania úzko prepojenú s priemyslom a praxou, so špičkovými odborníkmi, motivovaným tímom a absolventami s perspektívou uplatnenia.