uvádza...
12. logistický kongres SLOVLOG

Piotr Drobniak, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

radca - minister

Piotr Drobniak, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

radca - minister