uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Piotr Drobniak, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

radca - minister

Piotr Drobniak, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

radca - minister