uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

Piotr Drobniak, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

radca - minister

Piotr Drobniak, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

radca - minister