uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Piotr Drobniak, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

radca - minister

Piotr Drobniak, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

radca - minister