uvádza...
12. logistický kongres SLOVLOG

Peter Hrapko, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

štátny radca

Peter Hrapko, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

štátny radca