uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Katarína Muchová, Slovenská sporiteľňa

analytička

Katarína Muchová, Slovenská sporiteľňa

analytička